альтернативный текст

Вознесенськ

інтернет-портал територіальної громади

До відома суб’єктів господарювання міста!

Відділ містобудування та архітектори Вознесенської міської ради, як було анонсовано в попередньому номері газети «Новини Вознесенська: день за днем» від 08 серпня 2018 року № 32 (1505) публікує проект регуляторного акту-рішення  Вознесенської міської ради «Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Вознесенську» та аналіз регуляторного впливу даного проекту рішення.

Ці документи публікуються з метою одержання  пропозицій та зауважень до проекту даного регуляторного акту.

Нагадуємо, що зауваження та пропозиції до регуляторного акту надаються протягом одного місяця з дати оприлюднення проекту регуляторного акту до Відділу містобудування та архітектури Вознесенської міської ради в паперовому  вигляді, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Соборності, 41 (ІІ поверх) та в електронному вигляді  на електрону адресу: arh-voz@ukr.net. 

Прийняття пропозицій (зауважень)  закінчується 14 вересня 2018 року.                 

Також, повідомляємо, що з метою обговорення проекту заплановано засідання круглого столу з даного питання  відбудеться 14 вересня 2018 року о 14.00 годині в приміщенні малого залу міськвиконкому, за адресою: м. Вознесенськ, пл. Центральна, 1.

         

 

Проект рішення Вознесенської міської ради

«Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Вознесенську»

 

Про внесення змін до Порядку

розміщення зовнішньої реклами

в м. Вознесенську

 

З метою припинення порушення про захисту економічної конкуренції, що полягає у наданні переваг суб’єктам господарювання товаровиробникам, які зареєстровані у м. Вознесенську та розміщують зовнішню рекламу у місцях, що перебуває у комунальній власності, на виконання пункту 2 рішення адміністративної колегії Антимонопольного комітету України Миколаївського територіального відділення №14-ріш від 27 червня 2018 року «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції», статті 34,36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 16 Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Вознесенської міської ради

             

В И Р І Ш И ЛА:

1.Внести зміни  до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Вознесенську, затвердженого рішенням Вознесенської міської ради від 25 червня 2010 року №7, а саме:

в розділі 14 пункт 14.21  виключити;

у Розрахунку місячного розміру плати за тимчасове користуванням місце розташування рекламного засобу, який перебуває у комунальної власності для розміщення зовнішньої реклами абзац одинадцятий виключити.

2. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення  в газеті «Новини Вознесенська: день за днем», не пізніш як у десятиденний строк з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та зв’язків з громадськістю  (Кондратєнков Ю.М.).

Міський голова                                                                                     В.Д. Луков

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради

«Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами

в м. Вознесенську»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог  Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року №1160-УІ зі змінами та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 зі змінами.

І. Визначення проблеми.

Надання окремим суб’єктам господарювання або групам суб’єктів господарювання переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що може призвести до спотворення конкуренції, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 3 статті 50, абзацом 7 частини другої статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

ні

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

-

Прийняття зазначеного проекту регуляторного акту-рішення Вознесенської міської ради «Про  внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Вознесенську» дасть можливість дотримання передбачених законодавством вимог щодо захисту економічної конкуренції між суб’єктами господарювання.

ІІ. Цілі регулювання.

Основними цілями розробки та впровадження даного проекту рішення є регулювання захисту економічної конкуренції та виконання пункту 2 Рішення адміністративної колегії Антимонопольного комітету України Миколаївського територіального відділення №14-ріш від 27 червня 2018 року «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» (Лист Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 05 липня 2018 року №1-292/52-616 «Про надіслання рішення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції»).

Цілями регулювання є дотримання передбачених законодавством вимог щодо захисти економічної конкуренції між суб’єктами господарювання.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання

 

Альтернатива 2

Прийняття рішення Вознесенської міської ради «Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Вознесенську»

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

-

-

Альтернатива 2

Реалізація повноважень органів місцевого самоврядування. Дотримання вимог чинного законодавства. Передбачуваність дій влади. Забезпечення дотримання передбачених законодавством вимог щодо захисти економічної конкуренції між суб’єктами господарювання.

Витрати, пов’язані з його впровадженням відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Юридичні

особи

Фізичні особи-підприємці

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

773

2774

3547

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

21,8%

78,2%

100

Вид альтернативи:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

-

-

Альтернатива 2

1. Реалізація з боку суб’єктів господарювання прав щодо розміщення рекламних засобів.

2. Забезпечення дотримання передбачених законодавством вимог щодо захисти економічної конкуренції між суб’єктами господарювання.

 Витрати, пов’язані з його впровадженням відсутні.

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності  (досягнення цілей під час вирішення проблеми):

Рейтинг результативності  (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

 

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті

Альтернатива 2

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті  повною мірою

Рейтинг результативності:

Рейтинг результативності 

 

Вигоди (підсумок)

Витрати  (підсумок)

Обґрунтування відповідного   місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

-

-

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

1.Забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

2.Відповідає потребам у вирішенні проблем в цілому;

3.Чіткий порядок реалізації прав фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб

-

1.Упорядковує відносини у сфері розміщення рекламних засобів.

 

2.Дотримання передбачених законодавством вимог щодо захисту економічної конкуренції між суб’єктами господарювання.

Рейтинг:

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи /причини відмови від альтернативи

  Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

-

-

Альтернатива 2

Лише  у даний спосіб можна вирішити вказану проблему найкращим чином.

Обраний спосіб :

1.Відповідає вимогам чинного законодавства;

2.Забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

3.Забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

4.Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми;

5. Встановлює єдиний порядок розрахунку місячного розміру плати за тимчасове користування місце розташуванням рекламного засобу, який перебуває у комунальній власності для розміщення зовнішньої реклами.

Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:

     Зовнішні фактори, що впливають на дію регуляторного акта:

1.Позитивні фактори: дотримання суб’єктами господарювання порядку розміщення рекламних засобів.

2.Негативні фактори:

 - зміни чинного законодавства, що змусить переглянути регуляторний акт та внести у нього відповідні зміни;

     Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

     Можливість досягнення цілей у разі прийняття рішення є цілком реальною, не потребує додаткових витрат та забезпечується у разі добросовісного виконання його вимог підприємцями. Рівень впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатній та відповідає тим ресурсам, якими розпоряджаються  виконавчі органи міської ради.

 

На підставі порівняння альтернатив можна зробити висновок: найбільш ефективною для вирішення зазначеної проблеми є Альтернатива 2.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Пропонується для вирішення проблеми розробити проект регуляторного акту, який би враховував вимоги чинного законодавства.

Даний проект регуляторного акту затвердити на засіданні Вознесенської міської ради.

Запропонований механізм дії цього проекту регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Виконання вимог запропонованого регуляторного акту не потребуватиме додаткових витрат.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється з дня набрання чинності рішення Вознесенської міської ради – з дня його офіційного оприлюднення. У разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумки аналізу відстеження його результативності. При виникненні змін у чинному законодавстві,  які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Показники результативності:

Не надання окремим суб’єктам господарювання або групам суб’єктів господарювання переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що може призвести до спотворення конкуренції, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 3 статті 50, абзацом 7 частини другої статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання його чинності.

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік після набрання його чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

                                                                   Начальник Відділу містобудування та архітектури

                                                                   Вознесенської міської ради Л.Т.К. Чорна

скачать dle 12.0
Дата публікації: 13.08.2018 0 862
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно