альтернативный текст

Вознесенськ

інтернет-портал територіальної громади

Соціальні послуги учасникам АТО/ООС

Соціальні послуги учасникам АТО/ООС надає Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради

Одноразова грошова допомога воїнам АТО та воїнам – інтернаціоналістам

Відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та постанов Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 499 «Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб» та від 25.12.2013 року № 975 “Про затвердження порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві” одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі:
1) загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби;
2) смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби;
3) загибелі (смерті) військовозобов'язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, що настала під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві;
4) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок причин, зазначених у цьому підпункті;
5) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби;
6) встановлення військовозобов'язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов'язаному або резервісту при виконанні обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження цих зборів, служби у військовому резерві;
7) отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання ним обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності;
8) отримання військовослужбовцем строкової військової служби поранення (контузії, травми або каліцтва) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності;
9) отримання військовозобов'язаним або резервістом, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконанні обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.
Згідно з порядком та умовами призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення ( контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, одноразова грошова допомога виплачується:
1) військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), військовозобов'язаним чи резервістам, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, проходять службу у військовому резерві, у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) без встановлення групи інвалідності, заподіяного їм під час виконання обов'язків військової служби, залежно від ступеня втрати працездатності
2) військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) у разі настання інвалідності в період проходження військової служби та особам, звільненим з військової служби, у разі настання інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення з такої служби чи після закінчення зазначеного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період її проходження,
Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) чи в разі настання інвалідності, подають документи для отримання допомоги за місцем проходження служби (зборів) або до військового комісаріату за місцем реєстрації.
Соціальна та професійна адаптація

З моменту набуття статусу ветерана війни учасник АТО набуває право на отримання послуги з безоплатної соціальної та професійної адаптації.
Соціальна та професійна адаптація це:
курси цільового призначення – підвищення кваліфікації з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо;
професійне навчання – первинна професійна підготовка, перепідготовка, отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня, підвищення кваліфікації та спеціалізації, спрямовані на здобуття або удосконалення професійних знань, умінь та навичок.
Для отримання такої послуги необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання.
Бійцю запропонують заповнити заяву.
До заяви необхідно додати такі документи:
•копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
•копія 1 із документів, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
Таким документом можуть бути:
– наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;
– довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;
– рішення відомчої (або міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
– довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);
– витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).
– наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;
– довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;
– рішення відомчої (міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

До уваги бійця:

Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою, очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.
Строк професійного навчання не може перевищувати 12 місяців, а підвищення кваліфікації шляхом навчання на курсах цільового призначення установлюється від 20 до 500 годин.
Професійне навчання учасників АТО може здійснюватися у групах чисельністю не більше 30 осіб, а також на умовах включення їх до складу груп слухачів, що формуються навчальним закладом.
Після успішного завершення повного курсу навчання учасники АТО отримують документи державного зразка, а після підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення учасники АТО отримують посвідчення встановленого зразка.
Фінансування зазначених послуг розпочато з січня 2016 року.
Наразі формують групи і пропонують широкий спектр навчальних закладів.
Також боєць має можливість пройти професійне навчання у навчальному закладі, який ним обрано самостійно.

Навчальні заклади

З метою соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради запрошує учасників АТО/ООС, постраждалих Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) отримати нову професію в навчальних закладах області.
Надаємо перелік навчальних закладів та професій:
1.Миколаївський професійний ліцей (м. Миколаїв):
- водій автотранспортних засобів кат. С (в наявності гуртожиток, термін навчання 3міс.);
- водій автотранспортних засобів кат. В (в наявності гуртожиток, термін навчання 3 міс.);
- електрогазозварник (в наявності гуртожиток, термін навчання 3 міс.);
- слюсар з ремонту автомобілів (в наявності гуртожиток, термін навчання 3 міс.);
- машиніст холодильних установок (в наявності гуртожиток, термін навчання 3 міс.);
2. Державний навчальний заклад «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв»:
- електромонтажник силових мереж та електроустаткування (в наявності гуртожиток, термін навчання 2 міс.);
3.Надбузький професійний аграрний ліцей (Миколаївський район с. Надбузьке):
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А2» (термін навчання 2 міс.);
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «В1» (термін навчання 1,5 міс.);
- інструктор з індивідуального навчання водінню (термін навчання 1,8 міс.);
4. Професійно-технічне училище №33 (с. Широколанівка, Веселинівського району)
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій «А2» (в наявності гуртожиток, термін навчання 1,75 міс.);
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій «В1» (в наявності гуртожиток, термін навчання 1,5 міс.);
5 .Миколаївський професійний промисловий ліцей:
- взуттьовик з ремонту взуття (термін навчання 3 міс.)
6. ТОВ «Миколаївський центр підготовки плавскладу»
- матрос другого класу;
- моторист другого класу;
- судновий електрик.
7. Вознесенська автомобільна школа товариства сприяння оборони України
- водій категорії «В»;
- водій категорії «С»;
- водій категорії «СЕ».

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих

Механізм забезпечення учасників Революції Гідності, учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій та Луганській областях, члени сімей загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним лікуванням визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200.(зі змінами)

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, зазначених у Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
22 лютого 2006 р. № 187, та Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 446.

Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради забезпечує осіб безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до цього Порядку згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості та в міру надходження путівок:
1) учасників бойових дій - щороку строком на 18-21 день;
2) осіб з інвалідністю внаслідок війни - позачергово щороку строком на 18-21 день, якщо особа отримує пенсію з інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне страхування»;
3) інвалідів із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) - відповідно до медичних рекомендацій, з них:
I та II груп - до санаторіїв спинального профілю з лікуванням строком на 35 днів;
III групи - до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 18-21 день.
У разі, коли особа має право на забезпечення путівкою за кількома законами, їй надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним з них.
Особа також має право самостійно вибрати медичний заклад для санаторно-курортного лікування.
Куди звертатися:
до Управління соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території).
Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
Таким документом може бути один із нижчезазначених (оригінал або його копія):
–наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення керівництвом антитерористичної операції особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;
–довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;
–рішення відомчої (міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
–довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);
–витяг із протоколу засідання центральної військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).
У разі неможливості учасника АТО надати один із вказаних документів, структурний підрозділ соціального захисту населення може надіслати до Служби запит, до якого додає список осіб даного регіону за формою (додається), для отримання інформації з Єдиного державного реєстру учасників АТО щодо встановлення таким особам статусу учасника бойових дій.
Під час подання копій посвідчень, передбачених абзацом першим пункту 5 Порядку, особи надають їх оригінали для огляду.

Психологічна реабілітація учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих

Право на отримання послуги з безкоштовної психологічної реабілітації мають право постраждалі учасники Революції Гідності, учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій та Луганській областях та члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) таких осіб.

Для отримання такої послуги необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання.

Особа заповнює заяву.
До заяви необхідно додати такі документи:
•копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни; члена сім’ї загиблого;
•копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
Таким документом можуть бути:
– наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;
– довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;
– рішення відомчої (або міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
– довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);
– витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).

Особа отримує направлення на реабілітацію, в якому будуть зазначені дата початку та дата закінчення терміну реабілітації.

Особа має прибути до реабілітаційної установи у строк, вказаний у направленні.

Звертаємо увагу на те, що для отримання психологічної реабілітації жодних документів в медичних установах оформлювати не потрібно.

До Вашої уваги установи, які надають послуги з психологічної реабілітації та включені до наказу Управління:
•ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт» Одеська обл., смт. Сергіївка;
•ТОВ «Золота нива», Одеська обл., смт.Сергіївка;
•ТОВ «Комплекс оздоровлення та відпочинку «Ірбіс», Херсонська обл., м. Скадовськ;
•ДП «Санаторій «Моршинкурорт», Львівська обл., м. Моршин;
•ТОВ «Оздоровчо-профілактичний комплекс «Планета здоров’я» санаторій «Женева», Львівська обл., м.Трускавець.

Відпочинок учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих.

- Відповідно до комплексної програми соціального захисту населення «Турбота», затвердженої рішенням обласної ради затверджено порядок організації оздоровлення та відпочинку на базах відпочинку та санаторно-куурортних закладах Миколаївської області за рахунок коштів обласного бюджету.
Куди звертатися:
до Управління соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території).
Порядок щодо протезування та ортезування учасників АТО/ООС, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або забезпеченні їх проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок,виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні

Безкоштовне протезування за новітніми технологіями та технологіями, які відсутні в Україні, учасників антитерористичної операції в Україні здійснюється Фондом соціального захисту інвалідів за рахунок коштів державного бюджету на підставі рішення експертної комісії.

I. Механізм забезпечення учасників антитерористичної операції за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, визначений Порядком протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або забезпеченні їх проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 518 (далі – Порядок) (із змінами).

До учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості належать:
- військовослужбовці та працівники Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового і начальницького складу,військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби,інших утворених відповідно до закону військових формувань, які захищалинезалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення та перебували безпосередньо в районах їх проведення;
- працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередньо участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, в районах їх проведення у порядку, встановленому законодавством, та осіб, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Учасникам АТО/ООС відповідно до Порядку передбачено, шляхом надання їм грошової допомоги та безготівкового перерахування коштів:
-протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні;
-протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями;
- заміна приймальної гільзи (куксоприймача) та здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу.
Для здійснення протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні учасник АТО або його законний представник подає документи особисто або надсилає поштою на адресу Фонду: вул. Глибочицька, 72, м. Київ, 04052.
Перелік документів:
заява;
копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, учасника операції;
копія ідентифікаційного коду (крім фізичних осіб, які відмовилися від отримання ідентифікаційного коду та мають відповідну відмітку у паспорті);
направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, видане відповідно до Порядку забезпечення ТЗР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321, яке учасник АТО/ООС отримує у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території);
рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у протезуванні та/або ортезуванні;
довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, в районах їх проведення в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність);
витяг з історії хвороби;
фото - та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів;
копію документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) учасника операції в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
такі документи у разі звернення для забезпечення спеціальним виробом для занять спортом:
учасника операції який систематично займається відповідним видом (видами) спорту:
-висновок щодо забезпечення спеціальним виробом для занять спортом за формою (згідно з додатком), що виданий лікарем фізичної та реабілітаційної медицини або фахівцем з фізичної реабілітації, або лікарем-ортопедом-травматологом закладу охорони здоров’я, реабілітаційної установи, який має відповідну кваліфікаційну підготовку щодо спортивного протезування (що підтверджується відповідним документом), про можливість використання спеціального виробу для занять спортом для систематичних занять відповідним видом (видами) спорту з урахуванням результатів оцінки функціональних можливостей осіб з порушеннями функцій кінцівки або кінцівок, проведеної під час протезування;
-лист центрального органу виконавчої влади щодо необхідності забезпечення спеціальним виробом для занять спортом учасника операції, який систематично займається відповідним видом (видами) спорту (у разі забезпечення участі у спортивних змаганнях всеукраїнського або міжнародного рівня);
учасника операції у разі забезпечення фізкультурно-спортивної реабілітації:
-висновок щодо забезпечення спеціальним виробом для занять спортом за формою (згідно з додатком), що виданий лікарем фізичної та реабілітаційної медицини або фахівцем з фізичної реабілітації закладу охорони здоров’я, реабілітаційної установи, який має відповідну кваліфікаційну підготовку щодо спортивного протезування (що підтверджується відповідним документом), про можливість використання спеціального виробу для занять спортом для фізкультурно-спортивної реабілітації з урахуванням результатів оцінки функціональних можливостей осіб з порушеннями функцій кінцівки або кінцівок, проведеної під час протезування;

Грошова допомога (пов’язана з безоплатним забезпеченням протезування та /або ортезування виробами підвищеної функціональності та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, включає оплату витрат на:
-протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності заміну приймальної гільзи(куксоприймача) та їх післягарантійний ремонт;
-проїзд (крім квитків 1 класу та бізнес-класу), проживання (крім номерів підвищеної комфортності) та харчування учасника АТО, його супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном.

Довідково: Витрати на проживання та харчування не можуть перевищувати сум витрат на відрядження держслужбовців.

Механізм здійснення протезування за кордоном.

1.Право на отримання грошової допомоги на протезування та/або ортезування за кордоном може бути використано учасником АТО, який втратив функціональні можливості, лише один раз.

2.Розмір грошової допомоги на протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, однієї кінцівки не може перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (без урахування податку на додану вартість).

3.Розмір грошової допомоги на заміну приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійний ремонт протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності та/або спеціального виробу для занять спортом за новітніми технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, не може перевищувати 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб(без урахування податку на додану вартість).

У разі перевищення встановлених розмірів грошової допомоги учасник антитерористичної операції або його законний представник може здійснити доплату різниці за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел шляхом перерахування відповідних коштів на спеціальний рахунок Фонду, відкритий у Казначействі, для їх подальшого перерахування закордонному підприємству, що здійснюватиме протезування (ортезування).

4.Розгляд документів щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні,учасника операції здійснюється експертною групою, утвореною при Фонді (далі - експертна група).

5.Протезування учасника антитерористичної операції здійснюється закордонним надавачем спеціалізованої допомоги у разі відсутності в Україні спеціалістів, які мають відповідну кваліфікаційну підготовку і позитивний практичний досвід виготовлення конструкцій (технологій) заявлених виробів.

II. Щодо організації протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями.

Забезпечення протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок здійснюється відповідно до граничних цін, затверджених Мінсоцполітики.
Перелік необхідних документів та куди звертатися:
Для здійснення протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями учасник антитерористичної операції подає до Фонду:
1)заяву про необхідність забезпечення виробом підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями із зазначенням інформації про обране вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство;
2)копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
3)копію документа, що підтверджує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
4)копію направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
5)рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у протезуванні та/або ортезуванні;
6)довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність);
7)копію документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) учасника операції в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
такі документи у разі звернення для забезпечення спеціальним виробом для занять спортом:
учасника операції який систематично займається відповідним видом (видами) спорту:
-висновок щодо забезпечення спеціальним виробом для занять спортом за формою (згідно з додатком), що виданий лікарем фізичної та реабілітаційної медицини або фахівцем з фізичної реабілітації, або лікарем-ортопедом-травматологом закладу охорони здоров’я, реабілітаційної установи, який має відповідну кваліфікаційну підготовку щодо спортивного протезування (що підтверджується відповідним документом), про можливість використання спеціального виробу для занять спортом для систематичних занять відповідним видом (видами) спорту з урахуванням результатів оцінки функціональних можливостей осіб з порушеннями функцій кінцівки або кінцівок, проведеної під час протезування;
-лист центрального органу виконавчої влади щодо необхідності забезпечення спеціальним виробом для занять спортом учасника операції, який систематично займається відповідним видом (видами) спорту (у разі забезпечення участі у спортивних змаганнях всеукраїнського або міжнародного рівня);
учасника операції у разі забезпечення фізкультурно-спортивної реабілітації:
-висновок щодо забезпечення спеціальним виробом для занять спортом за формою (згідно з додатком), що виданий лікарем фізичної та реабілітаційної медицини або фахівцем з фізичної реабілітації закладу охорони здоров’я, реабілітаційної установи, який має відповідну кваліфікаційну підготовку щодо спортивного протезування (що підтверджується відповідним документом), про можливість використання спеціального виробу для занять спортом для фізкультурно-спортивної реабілітації з урахуванням результатів оцінки функціональних можливостей осіб з порушеннями функцій кінцівки або кінцівок, проведеної під час протезування;

Протезно-ортопедичне підприємство подає Фонду пакет документів учасника антитерористичної операції та калькуляцію вартості протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності та/або спеціального виробу для занять спортом за новітніми технологіями, затверджену підприємством.

Фонд укладає з вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством і учасником операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законним представником тристоронній письмовий договір в якому визначаються умови надання такому учасникові:
- грошової допомоги та безготівкового перерахування коштів вітчизняному протезно-ортопедичному підприємству;
- подальше гарантійне обслуговування;
-надання технічного опису конструкції та комплектації протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності та/або спеціального виробу для занять спортом за новітніми технологіями;
-відповідальність сторін.
Експертною групою при Фонді розглядаються документи учасника АТО та приймається рішення.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №719 затверджено Порядок виплати компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам 1-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.
Необхідні документи: заява;
документи, що посвідчують особу або законного представника;
посвідчення, що підтверджує статус;
довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції;
рішення про взяття заявника на квартирний облік;
документи,що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим військовослужбовцем.

Від 18.04.2018 № 280 затверджено Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
Необхідні документи:
документи, що посвідчують особу або законного представника;
посвідчення, що підтверджує статус;
довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції;
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
рішення про взяття заявника на квартирний облік.

На виконання заходів Комплексної програми соціального захисту «Турбота» на 2021-2025 роки за кошти місцевого бюджету забезпечено надання матеріальної допомоги на харчування дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад, батьки яких є військовослужбовцями, які безпосередньо беруть участь в антитерористичній операції на сході України.
Необхідні документи: особиста заява, ксерокопія паспорту, довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, довідка з закладу дошкільної освіти про вартість харчування за період його відвідування дитиною, рахунок з банку.


Інформаціїно-консультативні послуги можна отримати в Управлінні соціального захисту населення Вознесенської міської ради за адресою:
вул. Пушкінська, 1, каб. № 3, 10, 11 тел. 3 22 92, 3 29 30.фильмы бесплатно