альтернативный текст

Вознесенськ

інтернет-портал територіальної громади

Заклади дошкільної освіти

Комунальний заклад дошкільної освіти №1 "Гвоздичка"

Директор: Владова Ірина Вікторівна

Адреса: вул. Центральна, 16-А

Телефон: (05134) 3-23-29

E-mail: vozkdnz1@ukr.net

Сайт:  http://voznesensk-dnz1.edukit.mk.ua

Вознесенський комунальний заклад дошкільної освіти №1 «Гвоздичка» Вознесенської міської ради Миколаївської області — заклад загального розвитку. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, потреб, індивідуальних та фізичних особливостей, створення сприятливих умов для становлення гнучкої, свідомої, творчої особистості.

Використовуються традиційні методики навчання та виховання дітей і впроваджує інноваційні технології, які спрямовані на формування мовленнєво-комунікативних умінь, вивчення інформаційних технологій, розвиток творчих здібностей дошкільника, здатності до застосування знань і навичок в практичному житті.

Дошкільний заклад постійно працює над створенням атмосфери, в якій би кожна дитина почувала себе захищеною та потрібною, могла розвиватись творчо, стимулювалось її бажання пізнавати та любити навколишній світ, знайти своє місце в ньому.


Комунальний заклад дошкільної освіти 2 "Сонечко"

Директор: Гайдай Ірина Миколаївна

Адреса: вул. Сухомлинського, 3

Телефон: (05134) 5-71-14

E-mail: sonechko2dnz@ukr.net

Сайт:  http://voznesensk-dnz2.edukit.mk.ua

Комунальний заклад дошкільної освіти 2 «Сонечко» Вознесенської міської ради Миколаївської області – сучасний заклад загального розвитку, спрямований на оптимізацію розвивального потенціалу дітей дошкільного віку.

Діяльність та зміст навчально-виховної роботи ЗДО відповідають основним вимогам, концептуальним засадам БКДО та реалізується через Освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Головне завдання дошкільного закладу – формування патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку шляхом надання їм можливості самостійного пізнання інтелектуальних, культурних, духовних цінностей.

Завдання і зміст роботи педагогів орієнтовано на використання інноваційних підходів до організації освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі.

Комунальний заклад дошкільної освіти комбінованого типу №4 "Золотий ключик"

Директор: Шершньова Інна Юріївна

Адреса: вул. Шевченка, 30

Телефон: (05134) 3-27-29

E-mail: dnz4_kovalyova@ukr.net

Сайт: https://sites.google.com/view/kzdokt4/

Комунальний заклад дошкільної освіти комбінованого типу №4 «Золотий ключик» Вознесенської міської ради Миколаївської області – сучасний дошкільний навчальний заклад, пріоритетними напрямками роботи якого є гуманізація цілей і принципів освітньої роботи з дітьми, активне впровадження інноваційних технологій, застосування сучасних форм й методів навчально-виховної роботи, організація оздоровчого процесу та формування навичок здорового способу життя.

Головним завданням дитячого садка є розвиток всебічно розвиненої особистості, яскравої творчої індивідуальності, яка живе в гармонії з собою та навколишнім світом.


Комунальний заклад дошкільної освіти №9 "Горобинка"

Директор: Снісаренко Ніна Михайлівна

Адреса: вул. Шевченка, 48

Телефон: (05134) 3-24-29

E-mail8snisarenko.nina@ukr.net

Сайт:  https://gorobinka9vozn.mozellosite.com/

Комунальний заклад дошкільної освіти № 9 «Горобинка» Вознесенської міської ради Миколаївської області – дитячий садок загального розвитку – осередок, який об’єднує педагогів, батьків, громадськість навколо пошуку можливостей та ресурсів для розвитку дитини.

Головною метою дошкільного закладу - є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, розвиток і формування особистості. Дитячий садок – це дім радості, де діти проживають унікальний період дитинства, наповнений цікавою і змістовною діяльністю, та готуються до життя в дорослому світі.

Діяльність дошкільного закладу спрямована на використання інноваційних технологій в навчально – виховному процесі, забезпечення соціально – морального розвитку дітей та психолого – педагогічної підтримки родин.


Комунальний заклад дошкільної освіти № 10 "Ластівка"

Директор: Жабчик Інна Миколаївна

Адреса: вул. Корольова, 1

Телефон: (05134) 3-88-59

E-mailkdnz-lastivka@ukr.net

Сайт:  http://voznesensk-dnz10.edukit.mk.ua

Комунальний заклад дошкільної освіти №10 «Ластівка» Вознесенської міської ради Миколаївської області - це дошкільний заклад, діяльність та зміст освітньо- виховної роботи якого відповідають основним вимогам, концептуальним засадам БКДО та реалізується через освітню Програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Загальна атмосфера закладу створюється спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу і формується в результаті інтеграції досвіду педагогів та адаптації закладу до вимог і потреб суспільства й держави.

Колектив дошкільного навчального за­кладу №10 впевнено крокує у завтраш­ній день, вдосконалюючи свій професіоналізм.В центрі уваги - реальна дитина, неповторна індивідуальність, з різноманітними інтересами, здібностями, прагненням бути самостійною.

Головне завдання дошкільного закладу – збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду та готовності продовжувати освіту.  

Комунальний заклад дошкільної освіти № 11 "Веселка"

Директор: Шилкіна Олена Вікторівна

Адреса: вул. Шевченка, 61

Телефон: (05134) 3-26-21

E-mail: kdnz11@ukr.net

Сайт:  http://voznesensk-dnz11.edukit.mk.ua

Зміст освітньої роботи і форми організації навчально-виховного процесу з дітьми у комунальному закладі дошкільної освіти № 11 «Веселка» відповідають основним вимогам, концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти України (нова редакція) та реалізуються через Освітню програму для дітей від двох до семи років «Дитина».

Педагоги закладу знаходяться в постійному пошуку шляхів оновлення, вдосконалення педагогічного процесу.

Творчий підхід дає можливість педагогічному колективу досягти випереджувального розвитку дітей, що забезпечує їх успішне навчання в школі.

Комунальний заклад дошкільної освіти № 12 "Світлячок"

Директор: Іванченко Ганна Петрівна

Адреса: вул. Героїв України, 3

Телефон: (05134) 5-78-67

E-mail: dnz12svitlyachok@ukr.net

Сайт:  http://voznesensk-dnz12.edukit.mk.ua

Комунальний заклад дошкільної освіти №12 «Світлячок» Вознесенської міської ради Миколаївської області – заклад загального розвитку, завданням якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих.

Педагогічний колектив реагує на сучасні соціокультурні запити, збагачує знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагає їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності.

Комунальний заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 14 "Дзвіночок"

Директор: Баланчук Тетяна Вікторівна

Адреса: вул.Леонова, 1

Телефон: (05134) 5-70-35

E-maildnz14dzvinochok @ukr.net

Сайтhttps://dzvinochok14.com.ua

Комунальний дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №14 «Дзвіночок» - центр розвитку дитини, де створені умови для становлення та розвитку особистості, для забезпечення фізичного та соціального здоров’я дітей.

Дошкільний заклад має фізкультурно-оздоровче та художньо-естетичне спрямування. В закладі працює логопедична група для дітей з вадами мови.

У педагогічну практику постійно впроваджуються нові ефективні ідеї, здійснюється нестандартний підхід до освітньо-виховного процесу, ключовим завданням якого є забезпечення всебічного гармонійного розвитку вихованців, врахування інтересів та творчих можливостей кожної дитини, формування навичок бачити, сприймати та розуміти прекрасне, а також активно ставитися до життя.    

Комунальний заклад дошкільної освіти №15 "Горобинка"

Директор: Жучинська Світлана Анатоліївна

Адреса: вул. Центральна садиба, 6-б

Телефон: (05134) 3-60-28

E-mail: vkdz15@ukr.net

Сайт:  http://voznesensk-dnz15.edukit.mk.ua

Комунальний заклад дошкільної освіти №15 “Горобинка» - це заклад, в якому створені всі умови для успішного гармонійного розвитку дітей. Організація освітньо-виховного процесу і психологічний клімат у закладі допомагає грамотно та змістовно виховувати і навчати дітей віком від 2 до 7 років.

В центрі уваги працівників закладу - дитина, неповторна особистість, з усіма її проблемами, інтересами та здібностями.   Головний принцип роботи: спочатку любити, а потім учити.

Духовно-моральні та екологічно-природничі напрями роботи ЗДО дають дітям можливості всебічно розвиватися та отримувати емоційне задоволення від кожного виду діяльності.

Комунальний заклад дошкільної освіти №16 "Ягідка"
Директор: Куровська Антоніна Миколаївна
Адреса:
вул. Миколаєва 3
E-mail:
 
nvk25956030@ukr.net
Сайт:
 
http://voznesensk-nvk9.edukit.mk.ua/
Комунальний заклад дошкільної освіти №16 «Ягідка» Вознесенської міської ради Миколаївської області – дитячий садок загального розвитку – осередок, який об’єднує педагогів, батьків, громадськість навколо пошуку можливостей та ресурсів для розвитку дитини.
Головною метою дошкільного закладу - є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, розвиток і формування особистості. Дитячий садок – це дім радості, де діти проживають унікальний період дитинства, наповнений цікавою і змістовною діяльністю, та готуються до життя в дорослому світі.
фильмы бесплатно