альтернативный текст

Вознесенськ

інтернет-портал територіальної громади

Заклади загальної середньої освіти

Вознесенська гімназія імені Тараса Шевченка

Директор: Дворецька Лариса Іванівна

Адреса: м.Вознесенськ, вул. Шевченка, 2

Телефон: (05134) 3-25-02, 3-26-00

E-mail: gimnaziyavoz1@ukr.net

Сайт: http://voznesensk-gymnasium1.edukit.mk.ua

Вознесенська гімназія імені Тараса Шевченка – сучасний інноваційний заклад освіти, діяльність якого спрямована на формування ключових компетентностей особистості, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів та педагогів, виховання свідомого, соціально-активного громадянина, здатного здійснити життєвий вибір, зацікавленого в постійному саморозвитку й самореалізації.

Сьогодні Вознесенська гімназія імені Тараса Шевченка – справжня лабораторія розвитку обдарованості учнів, профільної освіти, організації науково-дослідницької діяльності учнів та педагогів.

Навчальний процес відбувається за трьома профілями:

- математичний (поглиблене вивчення математики)

- природничий (поглиблене вивчення біології та хімії)

- гуманітарний (вивчення двох іноземних мов - англійської та другої іноземної мови: французької чи німецької).

Гімназійне життя дуже різноманітне й цікаве: це й участь в роботі ШНТ (Шкільного наукового товариства), МАН (Мала Академія Наук України), олімпіадах, творчих конкурсах та різноманітних Міжнародних, Всеукраїнських, Обласних та міських проектах за всіма напрямками.

В гімназії ніхто не сумує, ніхто не буває самотнім – це одна дружня сім’я, де кожний почуває себе комфортно.

Ліцей «Інсайт»  

Директор: Гурмаза Оксана Володимирівна

Адреса: м.Вознесенськ, вул. Героїв України, 5

Телефон: (05134) 5-70-32

E-mail: liceum-insait@ukr.net

Сайт: https://sites.google.com/view/lyceum-insight


Вознесенський ліцей «Інсайт» Вознесенської міської ради Миколаївської ради – акмеологічна школа – сучасний профільний навчальний заклад, головним завданням якого є розвиток творчої особистості, як учня, так і вчителя, створення умов для повноцінного фізичного, інтелектуального та духовного розвитку всіх учасників навчально - виховного процесу. Мета діяльності полягає у інтеграції ресурсів педагогів, сім’ї, соціуму для виховання соціально відповідальної особистості, яка може проявити свій унікальний творчий потенціал і реалізувати його повною мірою.

Робота педагогічного колективу ліцею «Інсайт» спрямована на створення життєздатної системи навчання і виховання учнівської молоді для досягнення ними освітнього рівня згідно з державними стандартами,  забезпечення здорових умов розвитку, самозбагачення, вдосконалення особистості та  підготовку  випускників до життєдіяльності в нових соціально-економічних умовах.

Ліцей «Інсайт» це своєрідний освітній простір, який дозволяє гнучко керувати фізичним, духовним, моральним і соціальним становленням учнівської молоді. Тож випускник ліцею - сформована особистість із глибокими, міцними знаннями та життєвими компетенціями.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 

Директор: Волков Олександр Володимирович

Адреса: м.Вознесенськ, вул.Центральна, 6-А

Телефон: (05134) 3-21-80

E-mail: voznesensk.school2@gmail.com

Сайтhttp://voznesenska-zschool-dva.blogspot.com

«Допоможемо дітям стати щасливими» - таку місію визначив у своїй діяльності на сучасному етапі педагогічний колектив Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2. Пріоритетні завдання закладу - індивідуалізація та диференціацію навчання, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та новітніх форм і методів навчання, залучення дітей до процесів управління школою, створення ситуації успіху на кожному етапі навчання, формування сприятливих умов для розкриття можливостей і здібностей кожної особистості.

ЗОШ №2 є опорною школою з впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського та учасником Всеукраїнського експерименту «Стандартизація моделі масового впровадження наскрізної медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику».

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» №3

Директор: Осипова Тетяна Миколаївна

Адреса: м.Вознесенськ, вул. Тітова, 4

Телефон: (05134) 3-25-11

E-mail: super.vzosh3@ukr.net                

Сайт: http://voznesensk-school3.in.ua/

Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3  Вознесенської міської ради Миколаївської області – громадсько-активна школа – школа нової якості освіти, що забезпечує здорові умови для доступної та якісної освіти, всебічного розвитку індивідуальності та самореалізації учнів. Заклад працює за програмою «Школа – осередок розвитку громади» та забезпечує участь дитини в житті великої спільноти й успішну соціалізацію.

Усю роботу школи спрямовано на утвердження національної ідеї, формування у своїх вихованців почуття патріотизму, національної гідності, християнських чеснот, громадянської свідомості, духовної культури.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

Директорка: Кричанова Альвіна Анатоліївна

Адреса: м. Вознесенськ, вул. Кооперативна, 1

Телефон: (05134) 3-80-42 

E–mail: vc4vmr@ukr.net

Сайтhttp://voznesensk-school4.edukit.mk.ua

Вознесенська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 4 Вознесенської міської ради Миколаївської області – школа адаптивного розвитку особистості з поглибленим вивченням інформатики – навчальний заклад, що враховує потреби сучасного українського суспільства, умови його інтеграції в європейське і світове співтовариство, соціальне замовлення в період оновлення освіти.

Головне завдання школи – реалізація державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня фізичного, інтелектуального та духовного розвитку   кожної дитини, її самореалізації, здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя, формування поколінь з новою екологічною культурою, новим екологічним світоглядом на принципах гуманізму, екологізації мислення з метою збереження навколишнього середовища.

У школі широко застосовуються методи викладання, засновані на співпраці вчителя та учня. Учні залучаються до спільної діяльності, що сприяє їхній соціалізації та дозволяє успішніше оволодівати суспільним досвідом.

У закладі панує тверде переконання, що випускник школи – це особистість з високим рівнем громадянської та соціальної відповідальності, навичками, які допомагають творити себе, своє життя; здатна забезпечувати прогрес нації та володіє міцними якісними знаннями.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5

Директор: Варзар Наталя Миколаївна

Адреса: м.Вознесенськ, вул. Матросова, 205

Телефон: (05134) 3-77-35

E-mail: school-n5@ukr.net

Сайт: http://zosch5.at.ua

Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 5  Вознесенської міської ради Миколаївської області – школа громадянського виховання.  Це сучасний навчальний заклад, який забезпечує здобуття учнями повної загальної середньої освіти, продовжує прекрасні традиції громадянського, патріотичного, національного, екологічного, естетичного виховання.

В школі діють програми та проекти спрямовані на розвиток школи як осередку розвитку місцевої громади.

В умовах модернізації системи освіти навчально-виховний процес закладу спрямовується на надання кожному учаснику навчального процесу можливостей для реалізації інтелектуальних і творчих здібностей, формування  потреби в безперервній освіті, розвитку культури здоров’я, здатності до соціальної адаптації, формування активної громадянської позиції.

Особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховному процесі сприяє формуванню у школярів, випускників якостей, необхідних для життєвого і професійного самовизначення. На всіх рівнях навчання забезпечується єдність цілей і задач для підвищення якості знань і розвитку навчальної мотивації та використання вчителями сучасних освітніх і педагогічних технологій.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6

Директор: Токарєв Юрій Олександрович

Адреса: м.Вознесенськ, вул.Героїв України, 5

Телефон: (05134) 5-74-36

E-mail: voznesensk_school6@ukr.net 

Сайт: http://voznesensk-school6.edukit.mk.ua

Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Вознесенської міської ради Миколаївської області – «Школа родинного виховання». Основна мета школи – бути школою добра, центром громадського життя мікрорайону; сприяти всебічному гармонійному розвитку дитини, підготовці її до життя, реалізації творчого потенціалу, формуванню її фізичного і морального здоров’я як найвищої соціальної цінності суспільства; соціально активної особистості, зорієнтованої на громадянські, національні й загальнолюдські цінності; забезпечити високий рівень освіченості й вихованості свідомого громадянина—патріота України; створення умов наближених до родинних для здобуття якісної освіти, максимальне використання у вихованні учнів потенціалу родинної педагогіки і народознавства, забезпечувати педагогічний всеобуч батьків.

Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 створює умови для взаєморозкриття нових починань учнів, батьків, учителів, друзів школи, дає змогу кожному вихованцеві реалізувати себе.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7

Директор: Андрухов Іван Васильович

Адреса: м.Вознесенськ, вул. Шевченка, 14

Телефон: (05134) 3-27-97

E-mail: school7voz@ukr.net

Сайт: http://www.voznesensk-school7.edukit.mk.ua

Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Вознесенської міської ради Миколаївської області – громадсько-активна школа. Ідея, за якою працює навчальний заклад - «Формування особистості школяра з активною громадянською позицією». В навчальному закладівсі процеси розподіляються за трьома напрямками: демократизація, волонтерство, партнерство.

Педагогічний колектив школи ставить собі за мету не просто надавати освітні послуги учням, а й розвивати громаду, залучати батьків і мешканців до вирішення соціальних та інших проблем, які існують як у школі, так і у громаді.

Постійно проводиться модернізація навчально-виховного процесу школи на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі, потреб жителів міста та матеріально-технічної бази закладу. В педагогічну практику впроваджуються новітні досягнення психолого-педагогічної науки, створюється інформаційно-навчальне середовище, формується свідоме і відповідальне ставлення учнів, батьків, працівників закладу до процесу навчання і виховання молодого покоління української держави.

Навчальний заклад дає своїм випускникам не тільки необхідний рівень академічної освіти, а й навички громадської активності та самореалізації.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8

Директор: Кушнір Тетяна Анатоліївна

Адреса: м.Вознесенськ, вул. Сухомлинського, 8

Телефон: (05134) 5-74-03, 5-74-47

E-mail: voz_zosh8@ukr.net

Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Вознесенської міської ради Миколаївської області – школа адаптивного розвитку особистості з профільним навчанням – сучасний навчальний заклад, у якому поєднуються класичні принципи педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології, оригінальні виховні ідеї, сучасні форми й методи навчання та позаурочної роботи.

ЗОШ №8 – це відкрита педагогічна система, яка має своє обличчя, сприймає свої ідеї, виробляє свої ініціативи, має змогу надавати додаткові можливості для задоволення освітніх потреб, сприяє самовизначенню, робить дієвий внесок у формування інтелекту, самосвідомості учнів, забезпечення їх фізичного й духовного здоров’я.
У закладі панує тверде переконання, що кожен учень – це унікальна й неповторна індивідуальність. Ідея формування творчо розвинутої особистості є провідною в роботі школи. Тому своє завдання Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 вбачає у створенні таких психолого-педагогічних умов, щоб кожен учень школи через різноманітні види шкільної діяльності, дитячі спільноти (колективи) зміг знайти своє покликання й сенс життя, а в майбутньому – цілком реалізувати себе у творчій праці, суспільній діяльності.

Навчально - виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня №9 - дошкільний навчальний заклад №16»

Директор: Куровська Антоніна Миколаївна

Адреса: м.Вознесенськ, вул. Поповича, 2

Телефон: (05134) 9-17-17

E-mail: alvina0918273@ukr.net

Сайт: http://www.voznesensk-nvk9.edukit.mk.ua

Вознесенський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня № 9 - дошкільний навчальний заклад № 16» Вознесенської міської ради Миколаївської області – «Школа – сад» - це навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дітей на дошкільну та початкову освіту.

Головна мета – забезпечення повноцінного освітнього простору для навчання, виховання, здобуття освіти на рівні державних стандартів; формування, розвиток творчої особистості; створення умов для самовдосконалення і самореалізації особистості; формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, Державної української мови, національних цінностей; виховання свідомого ставлення до здоров’я.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10

Директор: Терзілова Людмила Миколаївна

Адреса: м.Вознесенськ, пров. Костенка, 1

Телефон: (05134) 3-26-31

E-mail: school0vozn@ukr.net

Сайт: https://school10voznesensk.jimdo.com

Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Вознесенської міської ради Миколаївської області – школа гармонійного розвитку особистості, виховання всебічно освіченої людини, яка має яскраву індивідуальність.

Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 – це одна полікультурна родина, де забезпечується виховання в молодого покоління високої духовної культури, толерантного ставлення до представників інших національностей в умовах полікультурного середовища функціонування закладу, в стінах якого навчаються представники 16 національностей.Навчально-виховний процес у школі побудовано на основі здоров’язбережувальних технологій.

Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 створює умови у забезпеченні психологічного та фізіологічного середовища для кожної дитини, сприяє розкриттю її творчих здібностей, формує мотивацію здорового способу життя.

У рамках регіонального експерименту з ноосферної освіти у школі широко впроваджуються біоадекватні методики навчання, реалізується програма   «Особистісно – розвивального змісту НВП» (програма «Універсал»).

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   № 10 – це єдина сім’я учнів, учителів та батьків, це школа життєвого успіху, де панують дух творчості, співдружності, співпраці, взаєморозуміння.

Новогригорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вознесенської міської ради

Директор: Куценко Микола Іванович

Адреса: с. Новогоригорівка, вул. Садова, 37 а

E-mail: novogrigorivka5555@gmail.com

Сайт: http://ngrigorivka-zosh.mk.sch.in.ua/

Школа - це майстерня, де формується думка підростаючого покоління. І треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє. Новогригорівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Вознесенської міської ради організує свій освітній процес таким чином, що допомагає учням розкрити свій потенціал, сформувати життєві компетенції.

Головна місія школи - виховувати щасливого, компетентного, активного громадянина своєї держави. Наша школа - це школа, до якої приємно ходити учням, це школа, яка дає не тільки знання, а й уміння використовувати їх у подальшому житті. Це школа, яка об'єднує всі покоління сіл Новогригорівки та Ракове. Це школа, що є осередком дозвілля для дітей та молоді.

Школа не обмежується тільки уроками! Школа - це ціле життя!


фильмы бесплатно