альтернативный текст

Вознесенськ

інтернет-портал територіальної громади

Про ОСН

Орган самоорганізації населення – представницький орган, що створюється жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації". Це будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах, сільські, селищні комітети. Їхня діяльність регулюється Законом України «Про органи самоорганізації населення».


Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення. Основними завданням органів самоорганізації є: 1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України; 2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг; 3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.
Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території міста у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган:

  • вуличного, квартального комітету – в межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;
  • комітету мікрорайону – в межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в містах;
  • будинкового комітету – в межах будинку (кількох будинків) в   державному   і   громадському  житловому  фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.


Орган самоорганізації населення обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.
Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення можуть жителі, які на законних підставах проживають на відповідній території.


Організація проведення зборів (конференції) жителів за місцем проживання, як правило, покладається на виконавчий комітет міської ради.
На зборах (конференції) жителів за місцем проживання обирається ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів – учасників зборів (конференції) у міській раді.
Збори (конференція) жителів за місцем проживання (за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу) приймають рішення про звернення до Вознесенської міської ради з ініціативою про створення органу самоорганізації населення.
Ініціативна група подає до Вознесенської міської ради:

  • заяву про створення органу самоорганізації населення,
  • протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення,
  • список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця та домашньої адреси кожного учасника зборів(конференції) жителів.

Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд міської ради, розглядається на найближчому засіданні ради за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання.


Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положенням про орган самоорганізації населення.


Збори (конференція) жителів на підставі рішення міської ради про створення органів самоорганізації населення відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, актів та рішень органу місцевого самоврядування затверджують Положення про орган самоорганізації населення.


Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.
У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом ради.
Для реєстрації органу самоорганізації населення уповноважені зборами (конференцією) жителів за місцем проживання їх представники подають до реєструючого органу заяву.
До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення додаються:

1) копія рішення міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

2) протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;

3) Положення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання, – у двох примірниках;

4) персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання.

Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається реєструючим органом у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації.


Органи самоорганізації населення можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення виконавчого комітету Вознесенської міської ради.


Орган самоорганізації населення інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийом громадян.
Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання.
 

фильмы бесплатно