альтернативный текст

Вознесенськ

інтернет-портал територіальної громади

Статут

ЗМІСТ

ПРЕАМБУЛА

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статут Територіальної громади міста Вознесенська

Стаття 2. Символіка територіальної громади

Стаття 3. Місцеві свята

Стаття 4. Почесні відзнаки територіальної громади

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ ПРАВ ЖИТЕЛІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

Стаття 5. Права жителів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення

Стаття 6. Обов’язки жителів територіальної громади

Стаття 7. Гарантії прав жителів територіальної громади

РОЗДІЛ ІІІ. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

Стаття 8. Форми безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення

Стаття 9. Місцеві вибори та місцевий референдум

Стаття 10. Загальні збори громадян за місцем проживання

Стаття 11. Місцеві ініціативи

Стаття 12. Громадські слухання

Стаття 13. Звернення громадян та електронні петиції як особлива форма колективного звернення громадян

Стаття 14. Консультації з громадськістю

Стаття 15. Участь жителів територіальної громади в консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування

Стаття 16. Участь жителів територіальної громади в роботі контрольно-наглядових органах юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради

Стаття 17. Участь у розподілі коштів місцевого бюджету

Стаття 18. Органи самоорганізації населення

РОЗДІЛ ІV. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ

Стаття 19. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування територіальної громади та їх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства

Стаття 20. Взаємовідносини територіальної громади з іншими територіальними громадами

Стаття 21. Участь в асоційованих організаціях і міжнародна співпраця

РОЗДІЛ V. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Стаття 22. Засади громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

Стаття 23. Форми здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

Стаття 24. Громадська експертиза

РОЗДІЛ VІ. ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 25. Засади розвитку територіальної громади

Стаття 26. Планування розвитку територіальної громади

Стаття 27. Охорона довкілля

Стаття 28. Застосування гендерно орієнтованого підходу під час планування розвитку територіальної громади

Стаття 29. Розвиток освіти, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, культури та мистецтва

РОЗДІЛ VІІ. ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

Стаття 30. Загальні засади звітування посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів Ради перед територіальною громадою

Стаття 31. Звітування міського голови

Стаття 32. Звітування депутатів Ради

Стаття 33. Звітування старости

РОЗДІЛ VІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Додаток 1.

Присяга депутата Вознесенської міської ради

Додаток 2.

Присяга міського голови, секретаря Ради, старости

Додаток 3.

Положення про загальні збори громадян за місцем проживання

Додаток 4.

Положення про місцеві ініціативи в Територіальній громаді міста Вознесенська

Додаток 5.

Положення про громадські слухання в Територіальній громаді міста Вознесенська


Повний текст Статуту Територіальної громади міста Вознесенська Завантажити  

фильмы бесплатно