альтернативный текст

Вознесенськ

інтернет-портал територіальної громади

Містобудівна документація села Ракове

Генеральний план населеного пункту

При розробленні генерального плану населеного пункту Ракове була врахована попередня містобудівна документація – «Проект планування та забудови с. Ракове», розроблений ДП УДНДІП «Діпромісто» та затверджений у 1968 році.
Містобудівна документація розроблена на підставі: рішення Вознесенської міської ради № 4 від 19 квітня 2019 року; завдання на розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Ракове Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Ракове» затвердженого від 29 липня 2019 року та державних вимог, що надані Миколаївською обласною державною адміністрацією.
Оновлення містобудівної документації населеного пункту Ракове Вознесенського району Миколаївської області виконане спеціалістами Товариства з обмеженою відповідальністю проектного бюро "Базис", відповідно до укладеного договору з Виконавчим комітетом Вознесенської міської ради від 29.07.2019 року.
Строк дії Генерального плану населеного пункту не обмежується. Основні показники Генерального плану населеного пункту Ракове розраховані на етап 20 років, базуються на демографічному і соціально-економічному прогнозах, є орієнтовними.
Основні показники генерального плану населеного пункту Ракове розроблені на розрахунковий період до 2039 року.
Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні.
Містобудівна документація оновлюється у зв’язку з необхідністю розвитку нової житлової забудови, закладів культурно-побутового обслуговування населення, покращення існуючого функціонального зонування території населеного пункту, удосконалення вулично-дорожньої мережі та інженерної інфраструктури; приведення містобудівної документації у відповідність із вимогами законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил та у відповідності до ст. 16 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».
Генеральним планом визначені потреби в територіях для забудови, межі перспективного розвитку населеного пункту, межі функціональних зон, розміщення об'єктів культурно-побутового, житлового та промислового призначення, розміщення озеленених територій загального користування, загальний стан довкілля населеного пункту та заходи щодо поліпшення екологічного й санітарно-гігієнічного стану населеного пункту, транспортної та інженерної інфраструктури, заходи щодо санітарного очищення території, заходи щодо охорони об'єктів культурної спадщини.
Генеральний план населеного пункту виконаний на актуалізованій картографічній основі у цифровій формі, як набір профільних геопросторових даних у місцевій системі координат, що має зв’язок із державною системою координат УСК-2000, виконаній ТОВ «Двадцять п’ять» у 2019 році.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555 «Про проведення громадських слухань містобудівної документації» та ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», громадські обговорення проекту здійснювалися з 04 грудня 2019 року по 03 січня 2020 року, а презентація громадських слухань з розгляду дійсної містобудівної документації була здійснена 13 грудня 2019 року, що підтверджується публікаціями у виданні «День за днем» №49 (1574) від 4 грудня 2019 року. По закінченню громадських слухань, був складений протокол №01-н від 13 грудня 2019 року.
Текстові матеріали:
-Пояснювальна записка до Генерального плану населеного пункту Ракове 70/09-2019-ПЗ.ГП Завантажити 
 Переглянути 

Графічна частина генерального плану (основне креслення)
-Генеральний план (основне креслення) поєднаний із схемою проектних планувальних обмежень  Завантажити 

Додаток: рішення Вознесенської міської ради від 19.06.2020 року № 1 "Про затвердження містобудівної документації сіл Новогригорівка та Ракове"  Завантажити 
 Переглянути 


План зонування території населеного пункту

План зонування території населеного пункту Ракове Вознесенського району Миколаївської області виконаний на замовлення Виконавчого комітету Вознесенської міської ради відповідно до рішення №4 від 19 квітня 2019 р. та завдання на розроблення генерального плану та плану зонування території затвердженого від 29 липня 2019 року.
План зонування території виконаний на основі Генерального плану села Ракове та розроблений у його складі.
Зонінг розроблений на всю територію населеного пункту Ракове.
План зонування території (зонінг) - містобудівна документація, яка визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб в межах виділених зон.
План зонування території визначає функціональне призначення, вимоги до забудови та ландшафтної організації території.
Зонування території населеного пункту Ракове (зонінг) розроблено у відповідності до ДБН Б.1.1-22:2017 "Склад та зміст плану зонування території ".
Метою розробки зонінгу є:
-регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;
-раціонального використання території населеного пункту Ракове;
-створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб;
-забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, громади та інвесторів;
-забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням;
-сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку населеного пункту з урахуванням його містобудівних особливостей, об'єктів історико-культурної спадщини та екологічного стану;
-розвитку інженерної та транспортної інфраструктури населеного пункту;
-вдосконалення мережі соціально-культурного та торговельно-побутового обслуговування населення;
-збереження об'єктів культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.
Згідно Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та ДБН Б.1.1- 22:2017 "Склад та зміст плану зонування території", у складі зонінгу розроблено схему зонування території. Визначено перелік територіальних зон та перелік переважних і допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок в межах кожної окремої територіальної зони, а також визначено перелік єдиних містобудівних умов та обмежень для кожної територіальної зони.
Вимоги, що встановлені в зонуванні території, поширюються на всі об'єкти нерухомості незалежно від форми власності, в тому числі при зміні власника чи користувача.
Регламенти зонування обов'язкові для виконання всіма об'єктами містобудівної діяльності.
На основі зонування замовникам будівництва надаються містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.
Рішення прийняті з урахуванням чинного законодавства України у сфері містобудування та вимог державних будівельних норм:
-Земельного кодексу України;
-Водного кодексу України;
-Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VІ (зі змінами);
-Закону України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 р. № 2780-ХІІ;
-Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 22.12.2011 р. № 4220-VI;
-Закону України «Про охорону культурної спадщини»;
-Закону України «Про охорону археологічної спадщини»;
-ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території».
-Наказу «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації» від 16.11.2011 р. № 290;
-Наказу «Про затвердження порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст» від 07.07.2011 р. № 109;
-ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» ;
-Профільних ДБН за типом об’єкту;
-ДСанПін «Планування та забудова населених пунктів» від 19.06.1996 р. № 173;
-Профільних СанПін за типом об’єкту.

Графічні матеріали:
– схема зонування території населеного пункту М 1: 2000  Завантажити 
Текстові матеріали:
– пояснювальна записка до плану зонування території населеного пункту Ракове 70/09-2019-ПЗ.З.  Завантажити 
 Переглянути 


Охорона навколишнього природного середовища (звіт про стратегічну оцінку ) населеного пункту Ракове

Схема охорони навколишнього природного середовища виконана у складі генерального плану села Ракове Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Ракове, згідно вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації та завдання на розроблення від 29 липня 2019 року.
Охорона навколишнього природного середовища виконана відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Відповідно до статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку". Охорона навколишнього природного середовища, розроблена у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".
Вищезазначена схема виконана на копії проектного плану на актуалізованій картографічній основі у цифровій формі, як набір профільних геопросторових даних у місцевій системі координат, що має зв’язок із державною системою координат УСК-2000, виконаній ТОВ «Двадцять п’ять» у 2019 році.
Графічні документи містобудівної документації виготовлені з застосуванням програмного комплексу Delta/Digitals 5.0 (XE) та ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації».
У складі розділу «Охорона навколишнього природного середовища» (звіт про СЕО) розроблена «Схема навколишнього природного середовища», що відповідає вимогам ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації.
Графічні матеріали:
– схема охорони навколишнього природного середовища М 1: 2000  Завантажити 
Текстові матеріали:
– пояснювальна записка до охорони навколишнього природного середовища (звіт про стратегічну оцінку ) населеного пункту Ракове 70/09-2019-ПЗ.ОВНС  Завантажити 
 Переглянути 


ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб - сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення відповідно до ст. 17 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку».
Оцінка фактичного впливу здійснюється на підставі та з урахуванням результатів моніторингу стану навколишнього природного середовища щодо реалізації пропозицій Генерального плану у тому числі щодо господарської діяльності.
Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні планованої діяльності.
Для органу місцевого самоврядування:
Проведення моніторингу (система постійного спостереження) виконання пропозицій документу державного планування включатиме накопичення інформації:
-щодо зміни показників чисельності населеного пункту;
-щодо обсягів житлового будівництва при досягненні показників житлової забезпеченості;
-щодо забудови територій громадського призначення та забезпеченості населення закладами і установами громадського призначення;
-щодо розвитку інженерної та транспортної інфраструктури із будівництвом централізованого водопостачання, централізованого каналізування, очисних споруд поверхневих стоків та господарсько-побутової каналізації, реконструкції дорожнього покриття при дотриманні параметрів поперечного профілю вулично-дорожньої мережі;
-щодо забезпеченості населення територіями рекреаційного призначення із дотриманням нормативного показника озеленення населеного пункту;
-щодо дотримання пропозицій документу державного планування по розвитку виробничих, виробничо-складських об’єктів, сільськогосподарських підприємств у тому числі щодо їх перепрофілювання;
-щодо дотримання параметрів містобудівних обмежень при забудові території (ПЗС, СЗЗ, зон санітарної охорони об’єктів водозабору);
-щодо стану здоров’я населення населеного пункту тощо, що дозволить виявити недоліки і порушення, які негативно впливають на комфортність проживання населення, обґрунтувати і визначити заходи по їх усуненню.
При моніторингу необхідно здійснювати контроль щодо виконання заходів реалізації пропозицій документу державного планування щодо:
-охорони атмосферного повітря;
-охорони водного басейну;
-охорони ґрунтів;
-впливу фізичних факторів на навколишнє середовище (шум та електромагнітне випромінювання);
-дотримання ландшафтно-планувальних заходів.
Моніторинг виконання пропозицій документу державного планування можливо здійснювати за показниками у тому числі, що приведені нормативними документами, а саме:
-відсоток (%) площі території природно-заповідного фонду (га) від площі території населеного пункту (га);
-площа територій зелених насаджень спеціального призначення (га);
-відсоток (%) площі озелененої території загального користування (га) від площі території населеного пункту (га);
-ступінь дотримання нормативного показника озеленення на одну особу (м2/чол.);
-розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж і території водного фонду із винесеннях їх в натуру (шт.);
-кількість виробничих, виробничо-складських об’єктів, сільськогосподарських підприємств щодо забезпечені документацією із встановлення СЗЗ та ступінь їх реалізації (шт./шт.);
-ступінь забезпечення централізованим водопостачанням із влаштуванням лічильників (садибна – забудова – % від загальної кількості будинків; багатоквартирна забудова - % від загальної кількості будинків, громадська забудова – за списком наявності громадських будівель);
-ступінь забезпечення централізованою каналізацією (садибна – забудова – % від загальної кількості будинків; багатоквартирна забудова - % від загальної кількості будинків, громадська забудова – за списком наявності громадських будівель);
-обсяг водоспоживання, м3/рік;
-обсяг стічних вод господарсько-побутової каналізації, м3/рік;
-обсяг утворення побутових відходів, тон/рік;
-обсяг відсортованих побутових відходів, % тон/рік від загального обсягу відходів;
-розвиток мереж та споруд централізованого водопостачання, км/рік; споруди/рік;
-розвиток мереж та споруд централізованого водовідведення, км/рік; споруди/рік;
-забезпечення спорудами системи дощової каналізації, споруди/рік;
-забезпеченість централізованого вивезення побутових відходів (кількість осіб, згідно договорів/загальна кількість населення населеного пункту);
-розвиток вулично-дорожньої мережі (реконструкція дорожнього покриття – км/рік);
-обсяг території щодо якої реалізовані заходи з інженерного захисту території, га/рік;
-кількість випадків захворюваності дитячого та дорослого населення на хвороби органів дихання, кількість випадків/рік.
Керуючись принципами місцевого самоврядування зобов’язати всіх суб’єктів господарювання в межах населеного пункту надавати інформацію для моніторингу виконання заходів реалізації пропозицій документу державного планування щодо:
-охорони атмосферного повітря (обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел, тон/рік; кількість проб стану атмосферного повітря середньодобових та максимальних разових концентрацій забруднюючих речовин у повітрі з перевищенням відповідних ГДК, % від загальної кількості проб/день, проб/місяць, проб/рік);
-охорони водного басейну (кількість проб якості питної води з централізованих джерел водопостачання, що не відповідають санітарним нормам, % від загальної кількості проб/день, проб/місяць, проб/день).
Проектом ДДП передбачається використовувати проектні артезіанські свердловини для забезпечення централізованого водопостачання населеного пункту Ракове.
Заходами моніторингу стану поверхневих та підземних вод є: а) Дотримання вимог:
-ДСП «Гігієнічні вимоги до води питного призначення до споживання людиною». Затверджено наказом № 400 Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 (ДСанПіН 2.2.4-171-10);
-Постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»;
-Водного кодексу України;
-Програми державного моніторингу довкілля, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р №391.
б) Метою дослідження стану підземних і поверхневих вод є відбір проб для оцінки екологічного стану вод та підтримки контролюючої дії, що полягає у визначені потенційних об’єктів і напрямків впливу, та оцінка ризиків;
в) Мережа об’єктів дослідження стану підземних та поверхневих вод становить відповідні водні об’єкти на території діяльності підприємства;
г) На кожному об’єкту дослідження передбачається 1 точка дослідження;
д) Процеси, показники та методи моніторингу стану підземних та поверхневих вод залежить від сфери діяльності підприємства та визначаються індивідуально;
е) Матеріали дослідження стану підземних і поверхневих вод оформлюють актом (протоколом) відбору проб та протоколом вимірювання показників складу та властивостей вод;
є) Звіт за результатами моніторингу повинен передбачати наступну інформацію:
-структура і стан спостережної мережі;
-методологію проведення відбору проб і проведення дослідження;
-польові дослідження, що передбачають визначення температури води, електропровідності, окислювально-відновлювального потенціалу, статичні рівні вод та глибина до дна;
-умови транспортування та зберігання проби:
-оцінки результатів дослідження, що повинні включати такі аспекти як водоносний горизонт, показники біохімічного споживання кисню (БСК) та концентрації азоту амонійного, вміст нафтопродуктів, визначення вільних іонів водню, мінералізації води, фізико-хімічного складу вод.
-охорони ґрунтів (за хімічним та бактеріологічними показниками).
Здійснення моніторингу впливів на довкілля щодо реалізації пропозицій документу державного планування, у тому числі на здоров’я населення, за запропонованими показниками із введенням щорічної звітності, дасть можливість своєчасно виявляти порушення і недоліки, відхилення від нормативних показників та своєчасно опрацьовувати заходи та терміни по їх усуненню, складати звіти та інформувати мешканців населеного пункту про стан реалізації містобудівної документації.
Для юридичних і фізичних осіб,
що здійснюють свою діяльність на території населеного пункту

-проведення щорічного контролю якості повітря, об’єктів що здійснюють викиди, на межі санітарно - захисної зони та найближчої житлової забудови (згідно нормативних показників);
-проведення щорічного моніторингу якості використовуваної води та стічних вод, обстеження водозабірних споруд (згідно нормативних показників);
-контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму (згідно нормативних показників).

Інформаційна взаємодія
Суб`єктами ДСМД створені, або розробляються відомчі бази даних моніторингової інформації. Існуюча система інформаційної взаємодії відомчих підсистем моніторингу довкілля передбачає обмін інформацією на загальнодержавному та регіональному рівнях. Організаційна інтеграція суб`єктів моніторингу довкілля на всіх рівнях здійснюється Мінприроди та його територіальними органами.
Для упорядкування процесу обміну інформацією за показниками та термінами надання екологічної інформації між Мінприроди та суб’єктами ДСМД укладено двохсторонні угоди про співробітництво у сфері моніторингу навколишнього природного середовища, до яких розроблені відповідні регламенти обміну екологічною інформацією.
Оперативна моніторингова інформація передається територіальними органами суб'єктів ДСМД до регіональних центрів моніторингу довкілля, або державних управлінь охорони навколишнього природного середовища в регіонах.
Узагальнена аналітична інформація надається міністерствами та відомствами- суб'єктами ДСМД Мінприроди.
Отримані дані передаються до Інформаційно - аналітичного центру Мінприроди та накопичується у банках екологічних даних.
На основі отриманої щомісячної та щоквартальної інформації Мінприроди видається інформаційно – аналітичний огляд „Стан довкілля в України”, який розповсюджується серед заінтересованих користувачів.
Функціонування Інформаційно-аналітичного центру Мінприроди забезпечує інформаційний обмін з регіональними центрами моніторингу довкілля, суб’єктами державної системи моніторингу довкілля, створення уніфікованого банку екологічних даних, проведення комплексного аналізу стану довкілля, тощо.
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1376 затверджено Державну цільову екологічну програму проведення моніторингу навколишнього природного середовища.
Програма спрямована на поєднання зусиль усіх суб`єктів системи моніторингу щодо виключення дублювання та включення додаткових функцій з моніторингу, створення єдиної мережі спостережень після оптимізації її елементів та програм спостережень, вдосконалення технічного, методичного, метрологічного та наукового забезпечення функціонування єдиної мережі спостережень. З метою забезпечення інтеграції інформаційних ресурсів суб`єктів системи моніторингу довкілля передбачено створення та забезпечення функціонування єдиної автоматизованої підсистеми збору, оброблення, аналізу і збереження даних та інформації, отриманих в результаті здійснення моніторингу.

В межах Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища, у тому числі, передбачено розширення мережі автоматизованих постів спостережень за забрудненням атмосферного повітря в екологічно небезпечних населених пунктах.
Додатки:
-довідка про консультації (Ракове) та довідка про громадське обговорення (Генерального плану села Ракове Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Ракове)  Завантажити 
 Переглянути 

фильмы бесплатно