альтернативный текст

Вознесенськ

інтернет-портал територіальної громади

Правила благоустрою

Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в місті

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 33 сесії міської

ради 5 скликання

від 2 червня 2008 року №35


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Вознесенську (далі Правила) регулюють права і обов’язки учасників правовідносин в галузі благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті.

 1.2Правовою основою Правил є Закон України та інші нормативно – правові акти:

-« Про благоустрій населених пунктів»;

-« Про місцеве самоврядування в Україні»;

-« Про охорону навколишнього природного середовища»;

-« Про відходи»;

-« Про охорону атмосферного повітря»;

-« Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування»;

-« Про охорону культурної спадщини»;

-« Про рекламу»;

-« Про дорожній рух»;

-« Про внесення змін до Закону України «Про карантин рослин»; 

-« Про житлово – комунальні послуги»;

-« Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

-Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України « Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах» від 10.04.06 №105;

-Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.04 № 256 « Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами»;

-Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.99 №559 « Про такси для обчислення розміру збитку заподіяного зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів»;

-Постанова Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.06 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»;

-Постанова Верховної Ради України від 29.10.92 № 2751-XII« Про затвердження порядку обмеження , тимчасової заборони (призупинення) або припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у випадку порушення ним законодавства про охорону навколишнього середовища»;

-Постанова Кабінету міністрів України №826 від 15.06.06 « Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою»;

-Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України від 10.01.06 № 4 «Про затвердження Правил експлуатації полігонів твердих побутових відходів»;

-Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України від 04.09.06 №296 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності»;

 -Наказ Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 17.05.05 №76 « Про затвердження Правил утримання жилих будинків та при будинкових територій»;

-Інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.

1.3. Учасниками правовідносин у питаннях благоустрою згідно з цими Правилами є керівники та інші посадові особи підприємств , організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, фізичні особи, а також посадові особи, уповноваженні здійснювати контроль за станом благоустрою.

1.4. Координацію діяльності міських служб у галузі благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти й порядку в м. Вознесенську здійснює управління житлово-комунального господарства Вознесенської міської ради.

1.5 Організація і контроль за роботами із благоустрою, прибирання та санітарного утримання територій по підтримці чистоти і порядку покладається на :

 - посадових осіб управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва  Вознесенської міської ради;

 -  комунальну установу  «Правопорядок»;

 - головного архітектора міста;

 - комунальні підприємства «Санітарна очистка міста»; «Єдність», «Жилсервіс», «Благоустрій».

1.6. Контроль і нагляд за виконанням вимог даних Правил здійснює:

   Управління житлово–комунального господарства та капітального будівництва міської ради та комунальна установа «Правопорядок».

1.7. Усі відомчі інструкції та інші акти, які прийняті з питань санітарного утримання, організації прибирання і забезпечення чистоти  та порядку на території міста не повинні суперечити вимогам дійсних Правил.

1.8 . Порядок проведення громадських слухань:

     - Громадські слухання відкриває й веде начальник управління житлово – комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради .

   - Члени територіальної громади, які беруть участь у слуханнях, реєструються до їх початку в реєстраційній групі.Незареєстровані члени громади можуть брати участь у слуханнях, але вони не мають права голосу при прийнятті рішень за результатами слухань.

     -  Якщо приміщення, в якому призначено проведення слухань, не може вмістити всіх бажаючих членів громадиначальник управління житлово – комунального господарства та капітального будівництва міської ради зобов’язанмийпризначити додаткові слухання сповістивши невідкладно про дату та час їх проведення.

    - Допочатку проведення громадських слухань шляхом голосування приймається регламент та порядок денний слухань. Регламентом визначається   час на звіти, виступи, запитання та відповіді тощо.

    - Учасники громадських слухань повинні дотримуватися регламенту, не допускати вигуків, образ, інших дій, що заважають обговоренню винесених питань. У   випадку порушення цієї вимоги на пропозиціюначальника управління житлово – комунального господарства та капітального будівництва  міської ради,громадські слухання більшістю голосів можуть прийняти рішення про видалення порушника чи порушників із громадських слухань. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.

     -  Запитання й пропозиції, висловлені під час громадських слухань, обов’язково фіксуються в протоколі слухань і протягом десяти робочих днів направляються для їх обов’язкового розгляду.

     -  Під час громадських слухань члени територіальної громади можуть подавати колективні звернення (петиції), які оприлюднюються на громадських слуханнях, прилучаються до протоколу слухань та офіційно передаються на розгляд відповідним органам і посадовим особам у встановленому порядку.

    -  За   результатами обговорення питань, винесених на громадські слухання, шляхом голосування можуть прийматися рішення, які заносяться до протоколу. Рішення приймаються простою більшістю від числа учасників слухань та мають рекомендаційний характер. Вони в десятиденний термін надсилаються відповідним органам та посадовим особам і підлягають обов’язковому розглядові.

   -  Відповіді на запитання та результати розгляду пропозицій і колективних звернень громадян надсилаються органами і посадовими особами, яким вони були направлені, в свою чергу, направляють їх   безпосередньо авторам запитань, пропозицій та звернень.

   -  Відповіді на запитання та результати розгляду пропозицій і звернень громади оприлюднюються у тому ж порядку, що й оголошення про проведення слухань.

    -  Відповіді на запитання та результати розгляду пропозицій і звернень громади оголошуються також на найближчій сесії міської ради.

   - Протокол і рішення громадських слухань оформлюються, зберігаються й оприлюднюються в порядку, встановленому регламентомміської ради щодо всіх документівміської ради.

1.9. Внесення змін до Правил здійснюється  посадовими особами  відділу з питань благоустрою міста Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради у встановленому законодавством порядку щорічно або при необхідності з корективами прилеглої території.

Основні терміни, що використовуються в  Правилах

У дійсних Правилах наведенні нижче терміни і поняття вживаються в такому значенні:

Балансоутримувач–установи, підприємства, організації, які відповідають за утримання прилеглої та закріпленої до об’єкту території та збереження зелених насаджень;

Благоустрій міста– комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення, утримання  та озеленення території, а також соціально – економічних, організаційно – правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

Власники земельних ділянок – це юридичні та фізичні особи, які мають документ на право власності на ділянку;

Будівельні відходи– відходи, що утворюються при веденні капітального будівництва, капітального ремонту і реконструкції будинків і приміщень, переобладнанні житлових приміщень у нежилі, ремонті доріг, тротуарів, відповідальність за вивіз яких несе організація, що виконує вище перераховані роботи;

Великогабаритне сміття (ВГС)– відходи (непридатна побутова техніка, меблі), вироблені мешканцями міста, підприємствами, установами, організаціями в місцях проживання, праці, обслуговування, лікування, навчання, завантаження і перевезення яких вимагає додаткових механізмів, машин тощо;

Видалення відходів– здійснення операції з відходами, що не призводять до їхньої утилізації;

Виробничі відходи– будь – які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробничої діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення і від яких їхній власник повинен позбутися шляхом утилізації або видалення;

Відновлювальна вартість об’єкта благоустрою – вартісна оцінка конкретних зелених насаджень, тротуарного покриття, малих архітектурних форм, елементів освітлення тощо, включаючи роботи по їх відновленню.

Власна територія– частина міської території, що має площу, межі, місце розташування, правовий статус й інші характеристики, відображені в державному земельному кадастрі, що знаходиться у власності, надана в користування або в оренду юридичним і фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності;

Вулиця (дорога)– частина території, призначена для руху транспортних засобів та пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами) та засобами організації дорожнього руху і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів або краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально збудовані тимчасові дороги, окрім самостійно накатаних доріг (колій);

Державний нагляд– діяльність державних органів у сфері карантину  рослин, що здійснюється періодично, з метою забезпечення дотримання особами фітосанітарних заходів у процесі виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, у тому числі експорту, імпорту об’єктів регулювання;

Захист зелених насаджень  - система правових, організаційних та екологічних заходів, які спрямовані на утворення, збереження та відтворення зелених насаджень, озеленених територій та зелених масивів;

Зелені насадження– дерева, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність штучного та природного походження на визначеній території;

Землевласник– юридична або фізична особа, якій виділено землю;

Знищення зелених насаджень – ушкодження зелених насаджень до ступеню припинення росту;

Карантинна зона– територія, на якій запроваджено карантинний режим;

Карантинний організм – вид шкідливого організму, який у разі занесення або обмеженого поширення на території України може завдавати шкоди рослинам і рослинним продуктам;

Карантин рослин– система заходів, спрямованих на запобігання знесенню та поширенню регульованих шкідливих організмів, або забезпечення контролю за ними (локалізація);

Карантинний режим– особливий правовий режим, що передбачає систему фітосанітарних заходів, які здійснюються у карантинній зоні з метою локалізації та ліквідації карантинних організмів;

Компенсаційне озеленення– відтворення зеленних насаджень замість знищених або ушкоджених;

Контейнер – стандартна ємність для збору побутових відходів споживання обсягом 0,5 – 0,75; 1,1 м3;

Критерії оцінки стану прибирання і санітарного утримання території  - показники (середній відсоток порушень), на підставі яких здійснюється оцінка стану прибирання і санітарного утримання території району;

Малі архітектурні форми й елементи зовнішнього благоустрою – урни, лавки, паркани, газонні огородження, огорожі, пости регулювання дорожнього руху, телефонні кабіни, малі спортивні споруди, елементи благоустрою, щити для газет, оголошень, вивісок й інші елементи;

Навал сміття– скупчення твердих побутових відходів і великого габаритного сміття, що виникло в результаті самовільного скидання, яке по обсягу не перевищує 1-2 м2, на контейнерному майданчику або на будь – якій території;

Насадження загального користування– парки, сади мікрорайонів, сквери, лісопарки, заміські парки, сади житлових районів, які мають вільний доступ населення для відпочинку;

Несанкціоноване (стихійне) звалище сміття– самовільне (несанкціоноване) скидання (розміщення) або складування твердих побутових відходів, великого габаритного сміття відходів виробництва і будівництва, іншого сміття, утвореного в процесі діяльності юридичних або фізичних осіб.

Об’єкт озеленення– озеленена територія, яка організована за принципом ландшафтної архітектури, що включає в себе відповідно до функціонального призначення всі необхідні елементи благоустрою (парк, лісопарк, захисна лісосмуга, житловий мікрорайон, територія школи, лікарні, промислового підприємства тощо);

Озеленення– здійснення заходів щодо садіння дерев, кущів, влаштуванню газонів і квітників на місцях, призначених для їхнього постійного росту, з метою організації сприятливих умов  для праці, побуту і відпочинку населення, поліпшення мікроклімату, санітарно – гігієнічного або ландшафтного оформлення території. Складовими озеленення можуть виступати насадження дерев і кущів, облаштування газонів, квітників, садових доріжок, здійснення природоохоронних заходів тощо. У такий спосіб озеленення є складовою загального благоустрою території;

Операції поводження з відходами– збір, перевезення, збереження, обробка (переробка), утилізація, видалення, сортування, знешкодження і захоронення відходів;

Підрядна організація– підприємство, що виконує на конкурсній основі спеціальні види робіт і в необхідних випадках має ліцензію на право здійснення визначених видів робіт;

Підтоплення– підйом ґрунтових вод, викликаний підвищенням рівня води в ріках, водоймищах, затоплення дороги, переходів і т.д. від атмосферних опадів, сніготанення, неякісного укладання асфальту, скидання або витоку води з інженерних систем і комунікацій, несправності дренажної системи або порушення правил поверхневого водовідведення, яке перешкоджає рухові пішоходів, автотранспорту, міського пасажирського транспорту. Підтопленою вважається територія площею 2 м2 і глибиною більше 3 см;

Прилегла територія– територія, що безпосередньо примикає до меж будинку, у тому числі індивідуальної забудови, спорудження, огородження будівельного майданчика, автогаражного кооперативу, автозаправочних станцій, об’єктів торгівлі, реклами й інших об’єктів по всьому периметру до проїзної частини, включаючи тротуари, зелену зону, паркувальний карман, а також  1,5 м частини дороги від бордюру;

Санітарне очищення території– комплекс заходів щодо очищення міських територій від муніципальних відходів, снігу, випадкового сміття і утилізації побутових відходів, великогабаритного сміття, дезінфекція контейнерів та контейнерних майданчиків;

Спеціально відведені місця або об’єкти– місця або об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруджена, ділянки надр тощо), на використання яких надається  дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів або здійснення інших операцій з відходами;

Суб’єкт господарювання– підприємства, організації, установи, їхні структурні підрозділи, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, а також приватні підприємці, що здійснюють підприємницьку й іншу господарську діяльність на території міста;

Тверді побутові відходи (ТПВ)– побутові відходи від споживання, які утворюються та накопичуються мешканцями у житлових будинках, гуртожитках, готелях, ресторанах, столових і інших установах громадського харчування, навчальних закладах, лікувальних, торговельних закладах, адміністративних будинках, спортивно – розважальних установах, пляжах, тимчасових об’єктах обслуговування населення, на цвинтарях та інших об’єктах;

Тимчасові об’єкти обслуговування населення - кіоски, павільйони, кіоски громадського харчування, відкриті літні майданчики, намети, ларки, шатри, столики, лотки, торговельні автомати, стоянки автотранспорту й інші споруди;

Утримання зелених насаджень– дотримання режиму їх використання з проведенням агротехнічних заходів, що сприяють  нормальному ростові;

Утримання доріг– комплекс робіт з підтримки транспортно – експлуатаційного стану доріг, дорожніх споруд, смуг відводу, елементів облаштованості доріг, організації і безпеки руху, що відповідають вимогам законів України;

Ушкодження зелених насаджень– заподіяння шкоди кореневій системі, кроні, стовбурові, гілкам дерев і кущів, яке не веде до припинення росту;

Ушкодження об’єкта озеленення– заподіяння шкоди рослинності й елементам благоустрою об’єкта озеленення.

 2.БЛАГОУСТРІЙ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

2.1 Дійсними  Правилами визначається порядок благоустрою міста,  його санітарний стан – утримання дворових і внутріквартальних територій, проїзної частини вулиць, доріг, мостів, шляхопроводів, павільйонів на зупинках міського автотранспорту, парків, садів, скверів, газонів, привокзальних територій, територій навколо підприємств торгівлі і громадського харчування , територій, що прилягають до будівельних майданчиків, виробничих територій, пустирів, об’єктів культурної спадщини, кладовищ.(ст.13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»)

2.2 Управління у сфері благоустрою міста здійснюють: відділ з питань благоустрою міста Управління житлово – комунального господарства Вознесенської міської ради .

2.3 Управління ЖКГ та КБ міської ради  у межах своїх повноважень згідно Законодавства визначає балансоутримувачів для організації  благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою державної та комунальної форм власності, у тому числі мостів, шляхопроводів, доріг, об’єктів зовнішнього освітлення, зеленого господарства, полігону ТПВ, кладовищ та інші згідно з виділеними лімітами бюджетних коштів на їх  утримання.

При розташуванні на цих об’єктах будівель та споруд торгівельного, соціально – культурного, спортивного та іншого призначення їх власники зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечують належне утримання іншої закріпленої за ними територіями (прилеглої території) або беруть пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Обсяги пайової участі визначає власник  об’єкта благоустрою згідно з нормативами, затвердженими у встановленому порядку.

  Утримання інших територій міста виконуються їх власниками (підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, фізичними та юридичними особами) відповідно до цих Правил.

 2.4. Благоустрій та утримання земельної ділянки і прилеглої до неї території містять у собі:

 - постійне утримання у чистоті та порядку власних і прилеглих територій, земельних ділянок, дворових територій житлових будинків закріплених Управлінням ЖКГ та КБ Вознесенської міської ради; 

 - утримання у належному стані під’їзних шляхів до житлових, громадських, промислових і виробничих об’єктів підприємств, організацій і установ усіх форм власності. Під’їзні шляхи повинні бути вільними для руху, вирівняні, не мати вибоїн, ям, мати тверде покриття, у т.ч. і пішохідні підходи;

 - забезпечення належного утримання територій в осінньо – зимовий період з метою запобігання травматизму людей у холодний період року – власники будинків і споруд, орендарі (юридичні і фізичні особи) повинні забезпечити своєчасний відкол бруньок з дахів, балконів та інших виступаючих частин будинків, очищення дахів від снігу (при висоті сніжного покриву більше 10 см), очищення від льоду й снігу ґанків і сходинок входу в будинки і споруди; посипання піском тротуарів та пішохідних доріжок;

- забезпечення зовнішнього освітлення міських територій, дворів, штучного освітлення під’їздів  багатоквартирних житлових будинків, своєчасної заміни перегорілих ламп;

- щоденне прибирання в літній період від піску , сміття і бур’янистої рослинності, а в зимовий період від снігу і льоду проїздів, тротуарних та пішохідних  доріжок та їхній ремонт;

- облаштування, ремонт і очищення відкритих водотоків та власної зливової каналізації від місця підключення до міських мереж;

- своєчасне санітарне прибирання й очищення зелених зон і насаджень та їх технологічне утримання;

- облаштування, ремонт і щорічне фарбування огороджень, флагштоків, турнікетів, малих архітектурних форм

(фонтанів, альтанок, устаткування спортивних  і дитячих майданчиків, лавок, урн тощо);

- облаштування, ремонт, полив і щоденне прибирання газонів, квітників;

- садіння, догляд за зеленими насадженнями, знесення аварійних і сухостійних дерев;

- ремонт, щоденне  прибирання й своєчасне очищення окремо розташованих і вбудовано – прибудовано громадських та дворових туалетів;

- періодичний ремонт і фарбування фасадів будинків, торгівельних павільйонів і кіосків, у тому числі розташованих на зупинках громадського транспорту, споруд, парканів, малих архітектурних форм та утримання їх відповідно до паспортів опорядження фасадів, які затвердженні у встановленому законодавством порядку;

- своєчасна ліквідація карантинних рослин на територіях дворів, на прилеглих територіях до приватних домоволодінь, у парках та скверах, вільних земельних ділянках.

2.5. Підприємства, установи, організації, незалежно від відомчої належності, громадяни, що мають  будинки на правах приватної власності, юридичні і фізичні особи зобов’язані вчасно виконувати прибирання прилеглих та закріплених за ними земельних ділянок (очищення від снігу, сміття та бруду, будівельного матеріалу /до бордюру чи обочини дороги/ косити і сапати бур’яни), дотримуватися чистоти і підтримувати порядок на всій території міста, утримувати в чистоті і порядку багатоквартирні житлові будинки й інші об’єкти  соціального призначення , за що несуть відповідальність відповідно до законодавства, Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

2.6. На території міста не допускається складування побутового і будівельного сміття, відходів виробництва, тари, складування дров, опалого листя, снігу в невстановлених для цього місцях.

 На час ремонту будинків або квартир в багатоповерхових будинках особи, що проводять ремонт, узгоджують з балансоутримувачем місце для тимчасового складування будівельних матеріалів і будівельного сміття на час ремонту з періодичністю вивозу не рідше 1 разу на тиждень.

2.7. Підприємства, організації й установи всіх форм власності, об’єкти підприємницької діяльності зобов’язанні випускати та експлуатувати  транспортні засоби в чистому вигляді.

2.8.  За псування рухливого складу громадського транспорту , об’єктів благоустрою, малих архітектурних форм ( лавок, урн, скульптур, огороджень, устаткування парків, скверів та інших), технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожніх знаків, покажчиків світлофорів ), винні несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.

2.9 . Розміщення тимчасових об’єктів обслуговування населення, малих архітектурних форм, гаражів, опор тощо повинно здійснюватися у встановленому законом порядку.

2.10.  Установка і розміщення об’єктів торгівлі , автотранспорту з метою торгівлі, а також торгівля з рук, машин або іншим способом може здійснюватися тільки в спеціально встановлених для цього місцях або при наявності спеціального дозволу.

2.11.   Зміна зображень (плакатів) на рекламних конструкціях повинна здійснюватись без заїзду автотранспорту на газони та квітники.

2.12. Перевезення сипучих матеріалів повинно здійснюватись на спеціально обладнаних для цього автомобілях.

2.13. Здійснення яких – небудь змін у балконах, лоджіях будинків дозволяється тільки за узгодженням з виконавчим комітетом Вознесенської міської ради.

2.14. Інформаційні таблички, пам’ятні дошки, розташовані на фасадах будинків, споруджень, житлових будинків, і вивіски повинні утримуватися в справному стані.

2.15. Розміщення  дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки фарбою здійснюється за узгодженням з Державтоінспекцією відповідно до вимог законодавства та рішень органів державної влади про дорожній рух і його безпеку.

2.17. Порушення тиші на вулицях, площах, у парках, гуртожитках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22.00 до 6.00), а також порушення громадського спокою використанням гучномовців або потужних освітлювальних приладів не допускається.

2.18. Проведення усіх видів земельних, будівельних, монтажних робіт повинно здійснюватись при наявності відповідного дозволу.

2.19. Розміщення місцевої каналізації дозволяється тільки за згодою відповідних органів. Скидання стічних вод з каналізації житлових будинків у зливову каналізацію забороняється. Підключення виробничої і побутової мережі до міського водопроводу без відповідного дозволу підприємств і організацій не допускається. Категорично  забороняється розміщення зливових ям на прилеглих територіях  до приватних домоволодінь без дозволу виконавчого комітету міської ради.

2.20. Переміщення існуючих комунікацій, споруд без проектів і погоджень із власниками зазначених мереж не допускається.

2.21. Розміщення зовнішньої реклами всіх типів( об’ємних, щитових, фасадних та інших) здійснюється відповідно до діючого законодавства.

2.22.Власники таксофонів зобов’язанні регулярно робити заміну розбитого скла, очищення скла, усунення сторонніх написів, фарбування та прибирання кабін.

2.23. Власники фонтанів зобов’язані регулярно робити їх ремонт, промивання і очищення . Режим роботи фонтанів узгоджується з виконавчим комітетом міської ради.

2.24. Керівники житлових організацій, підприємств і установ, навчальних закладів, підприємств торгівлі й громадського харчування, медичних, дитячих установ та інших підприємств зобов’язанні  забезпечувати своєчасне проведення дезинфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших протиепідемічних та дезактивацій них заходів шляхом укладення угод з підприємствами, що мають ліцензії на ці види робіт.

2.25. Підприємства, організації й установи всіх форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані здійснювати прибирання прилеглої території власними силами у встановленому даними Правилами порядку або укладати договори на санітарне очищення зі спеціалізованими організаціями.

2.26. Підприємства, організації й установи всіх форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності, які експлуатують об’єкти торгівлі і громадського харчування, житлові будинки, офіси, повинні забезпечити наявність урн біля кожного входу у підприємство, установу, організацію проводити її очищення по мірі накопичення, але не рідше 1 разу на день.

2.27. Утворювачі ТПВ – суб’єкти господарювання, установи і організації, домовласники або уповноважені ними управителі будинків чи домоволодінь, зобов’язанні укладати договори на утилізацію ТПВ з суб’єктом господарювання, на якого покладено обов’язок утримання міського звалища твердих побутових відходів ( надалі – звалище ТПВ), щорічно до 1 березня наступного року.

Такий договір між підприємством та утворювачем ТПВ визначає також обов’язки сторін, що стосуються контролю за перевезенням ТПВ та порядку розрахунків між сторонами цього договору , а також з іншими перевізника при належному виконанні ними вимог щодо здійснення перевезень ТПВ до звалища. Порушення правил складування, збереження, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації і використання відходів тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст.ст.82,152 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

2.28. Власники гаражів, розташованих на при будинковій території, зобов’язані утримувати дані об’єкти в чистоті і порядку, здійснювати їхнє фарбування та прибирання прилеглої території.

2.29. Розміщення технічних засобів зовнішньої реклами з підключенням до міської мережі зовнішнього освітлення проводиться  тільки після узгодження дозвільної документації з власниками електричних мереж на підставі існуючих вимог і укладених договорів. Засоби зовнішньої реклами можуть бути відключені від ліній зовнішніх електричних мереж в таких випадках:

 - при несанкціонованому підключені технічних засобів реклами. При цьому складається протокол про адміністративне правопорушення для розгляду на адміністративній комісії при виконавчому комітеті міської ради;

 - при грубому порушенні правил технічної експлуатації засобів зовнішньої реклами;

 - рекламна установка не несе рекламної інформації.

2.30.Визначення суб’єктів господарювання для утримання та догляду за дорожніми знаками, світлофорними об’єктами, направляючими пішохідними парканами, нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях  м. Вознесенська здійснюється відповідно до законодавства.

 3.ОРГАНІЗАЦІЯ УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА

3.1. Утримання зелених насаджень міста всіма балансоутримувачами та користувачами здійснюється відповідно до Правил, затверджених виконавчим комітетом Вознесенської міської ради.

3.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження на території міста під час проведення будь – якої діяльності.

3.3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень, а також видалення дерев, на об’єктах благоустрою за рахунок бюджетних коштів виконується балансоутримувачем чи спеціалізованим підприємством на умовах договору з останнім, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування, згідно чинного законодавства – за рахунок коштів їх власників власними силами або відповідно до укладеної угоди зі спеціалізованими підприємствами згідно з нормативами, затвердженими у встановленому порядку.(ст.28.1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»)

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є:

-на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутрмувачі цих об’єктів;

-на територіях земельних ділянок , які відведені під будівництво, і прилеглих територіях до них – забудовники чи власники цих територій;

-на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

3.4. Видалення дерев, кущів, газонів та квітників (надалі – зелені насадження) в місті Вознесенську здійснюється в порядку, встановленому Постановою Кабінетом Міністрів України від 01.08.06 №1045.

3.5. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватись підприємствами, організаціями, установами різних форм власності на власній та закріпленій території негайно, власними силами,  або спеціалізованими підприємствами.

3.6.При закріпленні об’єктів благоустрою зеленого господарства користувачі проводять облік зелених насаджень та складають реєстр за видовим складом та віком згідно з діючим порядком з щорічним внесенням в облікові документи змін, які відбулися на об’єктах чи земельних ділянках.

Усі власники зелених насаджень повинні мати паспорт на кожний зелений об’єкт відповідно до Наказу Державного комітету України по житлово – комунальному господарству від 24. 12. 01. № 226 «Про затвердження інструкції з технічної інвентаризації об’єктів зеленого господарства в містах та селищах міського типу України».

3.7. Акт про наявність зелених насаджень на виділених під забудову земельних ділянках складається комісією, яка виходить на місце забудови в складі: представника державної екологічної інспекції, міського відділу земельних ресурсів, міськвиконкому та головного архітектора.

 3.8. Власники територій повинні:

 - не допускати огоління кори дерев;

 - не огороджувати зелені насадження, які розташовані на прилеглих до домоволодіння територіях;

 - при будівництві і ремонті тротуарів і доріг залишати біля дерев пристовбурні лунки розміром 1.2х1.2 і огородити їх поребриком;

 - зберігати верхній рослинний ґрунт на всіх ділянках нового будівництва шляхом знімання та складування його в межах  будівельного майданчика;

 - перерахувати кошти за компенсацію відновлювальної вартості за знос зелених насаджень згідно довідки комісії на позабюджетний рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища. 

3.10.За пошкодження  зелених насаджень або самовільне знесення, а також невжиття засобів з охорони та утримання винні особи притягуються до відповідальності згідно зі ст.153 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

Накладання штрафу не звільняє винних осіб від обов’язків сплати відшкодування за нанесені збитки, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 28.12.02 №1789 та п.3 ст.42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

3.11. Оперативний контроль за утриманням та благоустроєм зелених насаджень, проведення обліку, планування озеленення і благоустрою виконує  Управління житлово–комунального господарства та капітального будівництва міської ради.

3.12. Координація робіт по створенню, утриманню та експлуатації зелених насаджень по місту покладається на Управління житлово – комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради.

3.13. Охорона зелених насаджень міста Вознесенська є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни, які відвідують лісопарки, парки, сквери та інші місця масового відпочинку, повинні підтримувати чистоту, порядок, бережливо відноситися до зелених насаджень.

3.12. З метою забезпечення чистоти та порядку в місті, належного утримання зелених насаджень, на об’єктах зелених насаджень забороняється:

 - забруднювати пішохідні тротуари, газони, квітники;

 - складувати будь – які матеріали;

 - створювати звалища сміття, брудного снігу і льоду;

 - посипати кухонною сіллю сніг та лід та тротуарах;

 - влаштовувати зупинки пасажирського транспорту, паркувати автотранспортні засоби і розміщувати торгівельне обладнання, якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників, газонів;

 - здійснювати будь- яке будівництво, у тому числі й павільйонів для торгівлі, розміщення малих архітектурних форм без дозволу, виданого в установленому порядку;

 - використовувати малі архітектурні форми не за їх призначенням;

 - випалювати суху рослинність, листя, розпалювати багаття й порушувати інші правила протипожежної безпеки;

 - підвішувати гамаки, гойдалки, мотузки для сушки білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інші предмети, якщо вони можуть зашкодити дереву;

 - видобувати сік з дерев, смолу, робити надрізи, наносити механічні пошкодження;

 - рвати квіти, ламати дерева і чагарник;

- білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми;

 - вигулювати собак в місцях масового відпочинку;

 - випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях;

 - псувати дерева, чагарники, троянди, квітники, зривати бруньки, листя, квіти, забивати в дерева скоби, обв’язувати дерева дротом, робити написи та інші механічні пошкодження;

 - згрібати листя до комлевої частини дерев, чагарників;

 - самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати городи, на міській території, за винятком територій приватного домоволодіння, якщо це не передбачено проектом впорядкування і не суперечить нормам і правилам чинного законодавства;

 - проводити посадку дерев, чагарників на теплових трасах, газопровідних, водопровідних, каналізаційних і всіх електролінійно – кабельних мереж та споруд;

 - вивозити і звалювати сміття, будівельні, господарські, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, листя, гілки, сніг в невстановлених для цих цілей місцях;

 - мити проїжджу частину доріг шляхом вибивання струменем води ґрунту і сміття на тротуари, газони, майданчики для зупинки міського транспорту;

 - виливати нечистоти на територію дворів і вулиць, використовувати для цього колодязі водостоків каналізації, сміттєзбірники, а також користуватися поглинаючими отрутами і закопувати нечистоти у землю;

 - скидати воду з теплотрас, водоводів, каналізації на проїжджу частину доріг і тротуарів при проведенні ремонтних робіт;

 - скидати у водоймища побутові та виробничі відходи, що забруднюють воду;

 - вивозити з місця будівництва сміття і ґрунт у не відведенні  для цих цілей місця;

 - утеплювати водовідвідні колонки і крани матеріалами, схильними до гниття;

 - звалювати пісок, глину та інші будівельні матеріали на тротуарах і територіях, прилеглих до будинків, які належать громадянам на праві приватної власності;

  - спалювати промислові відходи, сміття, листя, обрізані гілки дерев на вулицях, площах, скверах, квітниках, у дворі підприємств, установ, організацій і приватного домоволодіння, на міському полігоні ТПВ, а також в контейнерах;

 - виставляти тару із сміттям і відходами у невстановлених місцях, смітити на вулицях і площах та інших загальних місцях;

 - розклеювати афіші, оголошення на павільйонах, дверях, вікнах магазинів, підприємств громадського харчування, стінах будівель, стовпах, деревах та інших предметах, не призначених для цих цілей;

 - скидати сміття на проїжджу частину вулиць і в колодязі зливової каналізації;

 - перевозити сміття, сипучі і рідкі матеріали без вживання заходів укриття, що запобігають забрудненню території міста;

 - викидати сміття з балконів, лоджій, вікон, розвішувати килими, білизну на балконах і вікнах, фасадах будівель, що виходять на вулицю, у садах, скверах;

 - використовувати без відповідного дозволу під городи вільні земельні ділянки, розташовані поблизу житлових будинків і в межах міста та влаштовувати на них городи;

 - робити написи, малюнки на стінах будинків і споруд, огорожах, зупинкових павільйонах, тротуарах, дорогах, пам’ятках та інших  монументальних спорудах без дозволу виконавчого комітету міської ради;

 - здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях ( крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

 - рух автотранспорту по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах міста;

- забруднювати відходами собак і кішок сходові майданчики та інші місця суспільного користування в багатоквартирних будинках;

 - перебування з собаками в садах, парках, скверах, на стадіонах , пляжах, спортивних і дитячих майданчиках, ринках, купання собак у водоймищах  в місцях масового купання людей;

 - будувати приміщення для утримання домашніх тварин і птахів на відстані ближче 25  метрів від багатоквартирних житлових будинків, дитячих садів, шкіл й інших об’єктів права власності; випускати тварин, свійську птицю на вулицю і територію дворів, парків, скверів; розміщати домашніх тварин у підвалах, на балконах, лоджіях та дворах будинків, що мають два і більше поверхів;

- складувати тару і запаси товарів біля магазинів, кіосків, павільйонів й інших об’єктів торгівлі і обслуговування населення;

 - залишати неприбраною ділянку дороги, на якій відбулася дорожньо – транспортна подія після проведення працівниками ДАІ всіх необхідних дій;

 - залишати неприбраною територію на вулицях, парках, скверах і інших місцях після закінчення сезонної торгівлі, торгівлі з пересувних візків, лотків, контейнерів для морозива, іншого торгового обладнання;

 - засмічувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;

 - використовувати будь – які види піротехнічної продукції, організовувати феєрверки після 22 години;

 - розміщувати малі архітектурні форми біля фасадів адміністративних будов, безпосередньо біля пам’ятників , фонтанів, клумб, оглядових і панорамних майданчиків, скульптурних і інших елементів прикрас будівель і декоративного впорядкування територій.

 4. УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТ ТИМЧАСОВИХ ОБЄКТІВ ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ

4.1. Розміщення й установка малих архітектурних форм і елементів зовнішнього благоустрою, установка декоративного підсвічування будинків і пам’ятників , опорних стовпів допускається за узгодженням з виконавчим комітетом Вознесенської міської ради.

4.2. Розміщення кіосків, павільйонів, наметів, тимчасових ринків, відкритих літніх майданчиків, павільйонів на зупинках транспорту й інших тимчасових об’єктів обслуговування, що вимагають оформлення договору оренди землі, здійснюється у встановленому порядку.

4.3. Суб’єкти, що хазяйнують, зобов’язані тримати в зразковому порядку тимчасові об’єкти  обслуговування населення і малі архітектурні форми, постійно проводити їхній поточний ремонт  і фарбування, відповідно до затвердженого проекту, узгодженого виконавчим комітетом міської ради.

4.4. Фарбування тимчасових об’єктів обслуговування населення і малих архітектурних форм, покажчиків зупинок транспорту і переходів повинно здійснювати не менше одного разу на рік або, у випадку втрати об’єктом належного зовнішнього вигляду, у міру необхідності.

4.5.Біля кожної архітектурної форми повинно бути штучне освітлення, а також у притул до неї покриття удосконаленого типу. Біля малої архітектурної форми їхні власники встановлюють урни для сміття.

4.6. Фарбування залізобетонних і металевих огорож, опор, металевих воріт повинно здійснюватись не рідше одного разу на рік.

4.7. Власники тимчасових об’єктів обслуговування населення зобов’язані:

 - робити очищення скла і вітрин не рідше одного разу на два тижні у літній період, не рідше одного разу на місяць у зимовий період, у випадку більш інтенсивного забруднення – у міру необхідності;

 - установити урни і робити їхнє очищення в міру забруднення, але не  рідше одного разу на день;

 - укласти договір зі спеціалізованим підприємством на вивіз ТПВ або на послуги звалища;

 - у міру забруднення, але не рідше одного разу на день робити прибирання власної і прилеглої території;

 - власники кафе, відкритих літніх майданчиків, ринків зобов’язані  установити в необхідній кількості туалети і обслуговувати їх.

 5. УТРИМАННЯ ФАСАДІВ І ПОКРІВЕЛЬ

5.1. Керівники підприємств, установ, організацій, приватні підприємці, у володінні або на балансі яких знаходяться будинки і споруди, зобов’язанні  забезпечити своєчасне проведення робіт по реставрації, ремонту і фарбуванню фасадів зазначених об’єктів і їхніх окремих елементів (балконів, лоджій тощо), а також підтримувати в чистоті і справному стані розташовані на фасадах інформаційні таблички, пам’ятні дошки тощо.

5.2 Забороняється самовільне переустаткування фасадів будинків і їхніх конструктивних елементів.

5.3. Житлові, адміністративні, виробничі і громадські будинки повинні бути обладнані будинковими знаками, а житлові будинки, крім того, покажчиками номерів під’їздів і квартир, що повинні утримуватися в чистоті і справному стані.

5.4. У зимовий час власниками, балансоутримувачами повинно бути організовано своєчасне очищення  покрівель від снігу, льоду і бурульок.

5.5. Очищення покрівель будинків на сторонах, що виходять на пішохідні зони, від утвореного льоду повинно здійснюватися негайно в міру його утворення з попередньою установкою огородження на небезпечних ділянках.

5.6. Очищення дахів будинків здійснюється в денний час доби. Перед скиданням снігу й льоду необхідно вживати попереджувальних заходів для забезпечення безпеки руху пішоходів.

 6. ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ І РЕКЛАМА

6.1 Засоби зовнішньої реклами й інформації повинні розміщуватися й утримуватися в належному стані (підсвічуватися в темний час доби) відповідно до встановленого порядку. Відповідальність за їхнє утримання несуть юридичні особи, на яких оформлена дозвільна документація.

6.2. Включення підсвічення окремо від встановлених рекламних конструкцій, підсвічування вітрин і вивісок здійснюється відповідно до графіка включення пристроїв зовнішнього освітлення.

6.3. Після монтажу ( демонтажу) рекламної конструкції рекламо – розповсюджувач зобов’язаний відновити благоустрій території протягом 10 днів.

6.4. Забороняється виконувати зміну зображень (плакатів) на рекламних конструкціях із заїздом автотранспорту на газони, залишати на газонах сміття від заміни рекламної продукції.

Забороняється виконувати видалення дерев обрізання дерев при встановленні засобів зовнішньої реклами будь – якого вигляду на території міста без узгодження з відділом благоустрою Управління житлово – комунального господарства та капітального будівництва міської ради.

6.5. Забороняється наклеювання і розвішування на будинках, заборах, павільйонах міського пасажирського транспорту, опорах освітлення, стійках світлофорів, дорожніх знаків, деревах будь – яких оголошень й інших інформаційних повідомлень.

6.6. Організація робіт з видаленням самовільно розташованих рекламних й інших оголошень, написів і зображень із всіх об’єктів (фасадів будинків і споруд, магазинів, опор контактних мереж і зовнішнього освітлення тощо) незалежно від їхньої відомчої належності покладається на балансоутримувачів або орендарів зазначених об’єктів, а окремо розташована реклама – на власника реклами.

 7.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

7.1. Роботи по прибиранню в місті організовуються відповідно до вимог дійсних Правил. Відповідальність та контроль за організацію прибирання покладається на Управління житлово – комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради.

7.2. Визначення меж санітарного прибирання прилеглих та при будинкових територій між організаціями, підприємствами, установами, балансоутримувачами, орендарями, організаціями, що експлуатують житлові й офісні будинки, замовниками будівельних об’єктів  здійснюється Управлінням  житлово – комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради ( далі Управління).

Управління  має право здійснювати закріплення території об’єктів благоустрою з метою утримання їх юридичними і фізичними особами (за згодою сторін).

Територія, що зарезервована за фізичними  і юридичними особами для подальшого оформлення документів, а також прилегла до неї територія, підлягають обов’язковому санітарному утриманню.

Закріплена територія утримується особою, за якою вона закріплена.

7.4.Підприємства, організації, установи, власники будівель та споруд торговельного, соціально – культурного, спортивного та іншого призначення, власники або користувачі присадибних ділянок за  своїм розсудом можуть самостійно виконувати прибирання і утримання території або доручити спеціалізованим службам із внесенням за виконанні послуги відповідної оплати. Розмір оплати визначається виходячи з фактичної вартості прибирання 1 кв.м у встановленому порядку.

7.5.Керівники підприємств, установ, організацій, відповідальні за прибирання закріплених територій повинні забезпечити свої об’єкти:

 - урнами для сміття, які встановлюються на тротуарах центральних вулиць через кожні 50 метрів, на других вулицях через 100 метрів, біля кожної зупинки транспорту не менше двох; біля кожного входу в магазин, їдальню, кафе, перукарню, ринки,  інші споруди по одній. Урни очищаються від сміття щоденно і утримуються в санітарному стані силами підприємств.

 - на при будинкових територіях наявність в достатній кількості пофарбованих контейнерів, які повинні своєчасно очищатися, дезінфікуватися і ремонтуватися. Контейнери зберігаються на спеціально вимощених площадках згідно санітарних норм, де забезпечено вільний  під’їзд до них і освітлення в темний час доби.

 - обладнаними сховищами для тимчасового зберігання негабаритних відходів, непотрібних меблів, тари та інші, які повинні вивозитися не менше одного разу в тиждень.

 - заготовку піску по нормі не менше одного кубічного метру на тисячу квадратних метрів прибиральної території на 1 жовтня для посипки вулиць, доріжок під час ожеледиці і випадання мокрого снігу.

7.6. Власники і орендарі об’єктів на відведеній і прилеглій територіях зобов’язані проводити роботи по їх належному утриманню;

7.6.1. Кіоски, ларьки, торгівельно - зупиночні комплекси, павільйони, інші об’єкти роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, розташовані:

 - на житлових територіях в межах до 25 метрів у кожний бік;

  -  на території загального користування – відведену і прилеглу території в межах до 15 м у кожний бік;

 - на виробничих територіях – відведену і прилеглу території в межах до 10 м у кожний бік;

 - на зупиночних майданчиках міського господарського транспорту – прилеглу територію в межах до 15 м у кожний бік, а також 1.5 м частини дороги від бордюру.

Межі території, що обслуговується, уточнюються відповідно до пункту 7.2 даного розділу.

7.6.2. Будинки, включаючи житлові будинки:

 - по довжині – на довжину будинку плюс половина санітарного розриву із сусідніми будинками, у випадку відсутності сусідніх будинків – не більше 26 м;

 - по ширині – від фасаду будинку до бордюру проїзної частини, розташованого не далі 50 м від лінії забудови, а також 1,5 м частини дороги від бордюру.

Нежилі приміщення в житлових будинках, розташовані в підвалах, цокольних і перших поверхах:

- по довжині – у створі по довжині займаних приміщень з фасадної сторони, якщо є розрив між сусідніми орендарями ( власниками).

 У випадку наявності місцевого проїзду, що супроводжує основну проїзну частину вулиці, до найближчого до будинку бордюру місцевого проїзду, а також 1,5 м дороги від бордюру. 

Власники індивідуальних будівель утримують прилеглу територію в належному санітарному стані.

При наявності природних меж ( водойми, дороги, стінки тощо) прибирання здійснюється до цих меж.

Категорично забороняється складування сміття і змету на прилеглій території. Відповідальність за чистоту даної території несуть власники домоволодінь.

7.6.3. Гаражі, автостоянки – у межах прилеглої території до 50м у кожний бік, згідно затвердженої міськвиконкомом схеми прилеглої території.

7.6.4. Трансформаторні підстанції – прилеглу територію згідно затвердженої міськвиконкомом схеми прилеглої території.

7.6.5.Автомобільні дороги – від 10 до 50 метрів від брівки земляної полотнини, у залежності від категорії дороги поза забудовою житловим будинками.

7.6.6. Колії залізничного транспорту загального і промислового призначення – 100 метрів від осі крайньої залізничної колії. Утримання і ремонт залізничних переїздів на перетинаннях із проїзною частиною доріг здійснюється відповідними підприємствами – власниками.

7.6.7. Відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території несуть власники, балансоутримувачі, орендарі. Орендарі несуть відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території, якщо дана умова передбачена договором з балансоутримувачем, власником.

7.6.8. Виконавчим комітетом міської ради  на території міста в рамках діючого законодавства визначають місця, де відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» з юридичних осіб та громадян, які паркують автомобілі, стягується збір за парковку автотранспорту.

Кошти, що надходять від стягування збору за парковку автотранспорту, використовуються цільовим засобом для проведення заходів щодо будівництва, ремонту й утримання міських об’єктів зовнішнього благоустрою.

7.6.8. Прибирання місць масового перебування людей – підходів до вокзалів, території ринків, торговельних зон тощо здійснюється протягом усього робочого дня.

7.6.9.Ручне прибирання доріг протягом  року здійснюють спеціалізовані підприємства.

 7.7. Вважати відповідальними за утримання в чистоті міських об’єктів і дотримання встановленого санітарного порядку:

7.7.1.На ділянках , санітарних зонах підприємств, прилеглих територій до установ, організацій – керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів або інших посадових посадових  осіб.

7.7.2. Території домобудівель, що належать громадянам  на праві особистої  власності, і прилеглих до них ділянок, тротуарів – власників будинків.

7.7.3. На вулицях, площах і тротуарах, газони, парки, сквери закріпленими за службами міської ради – Управління   житлово – комунального господарства та капітального будівництв міської ради.

7.7.4. На території парків, скверів, газонів й інших зелених зон і прилеглих до них територій – комунальні й інші підприємства, за якими закріплені дані об’єкти.

7.7.5. На території міських цвинтарів – підприємства, що експлуатують  й обслуговують ці об’єкти.

7.7.6. На території залізничних колій, мостів, укосів, насипів, переїздів, переходів через шляхи, що знаходяться в межах міста – організації, у віданні яких вони знаходяться.

7.7.7. На територіях, не освоєних під забудовою, будівель, що звільнилися після зносу – Управління  житлово – комунального господарства та капітального будівництва міської ради.

7.7.8. На територіях, відведених під забудову – керівників підприємств, установ та організацій, у віданні яких знаходяться данні земельні ділянки.

7.7.9. На територіях, що прилягають  до павільйонів, кіосків, торговельних точок відповідно до паспорта установки тимчасового об’єкта обслуговування – керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

7.7.10. На територіях паркувань, автостоянок, гаражів – балансоутримувачів, організацій, що експлуатують дані об’єкти.

7.7.11. На територіях в’їздів  АЗС, заправних комплексів і прилеглих територій, під’їзних до них  - балансоутримувачів і власників зазначених об’єктів .

7.7.12.На територіях, прилеглих до окремо розташованих об’єктів реклами – власники рекламоносіїв.

7.7.13.На територіях розташування фонтанів – їх балансоутримувачів.

7.7.14. На територіях, прилеглих до трансформаторних підстанцій, роздільних підстанцій  (пунктів), котелень і теплових пунктів керівників підприємств, що експлуатують дані об’єкти.

7.7.15. На територіях розташованих у санітарній зоні підприємств, відповідальність несуть керівники цих підприємств.

7.7.16. Відповідальність за стан зливової каналізації, оглядових і дощоприймальних колодязів, своєчасний ремонт і наявність прийомних грат, люків і водостоків (за винятком відомчих) покладається на комунальне підприємство «Благоустрій».

7.7.17. Фарбування і побілку опор ліній зовнішнього освітлення здійснює підприємство на балансі якого вони знаходяться.

7.7.18. На зупинках міського автотранспорту – балансоутримувачі зупинок.

7.7.19. Прибирання й очищення канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих і ґрунтових вод з вулиць і доріг, очищення колекторів дощової і зливової каналізації, дощоприймачів здійснюється підприємством, у якого знаходяться на балансі зазначені об’єкти ; у подвір’ях житлових будинків  -  голів та керівників  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово – будівельних кооперативів,  житлово – експлуатаційних організацій; гаражів  - голів гаражних кооперативів.

7.7.20. Управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення координує діяльність органів самоврядування, підприємств, установ і організацій міста незалежно від форм власності і підпорядкованості по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що виникають на території міста.

 8.ПРИБИРАННЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

8.1. Зимове прибирання проїзної частини доріг, вулиць і проїздів здійснюється відповідно до вимог даних Правил.

8.2. Прибирання і вивіз снігу з доріг, тротуарів проводиться силами підприємств, відповідальним за очищення від снігу або за власниками закріпленої території.

8.3. Підготовка снігоприбиральної техніки до роботи в зимовий період здійснюється балансоутримувачами техніки в термін до 1 листопада поточного року.

Організації, що відповідають за прибирання міських територій, у термін до 1 листопада повинні забезпечити завезення, заготівлю і складування необхідної кількості протиожеледних матеріалів.

8.4. При прибиранні доріг і пішохідних доріжок у парках, скверах й інших зелених зонах допускається тимчасове складування снігу, що не містить хімічних реагентів, на заздалегідь підготовлених для цих цілей майданчиках, за умови схоронності зелених насаджень і забезпечення відтоку талих вод.

8.5. Малі архітектурні форми, а також простір перед ними і по обидва боки підходи до них повинні бути очищені від снігу і ожеледі.

8.6. Технологія і режим провадження робіт на проїзній частині вулиць, тротуарів і дворових територій повинні забезпечувати безперешкодний рух транспорту і пішоходів незалежно від погодних умов.

8.7. Обробка проїзної частини міських доріг, усередині дворових асфальтових покрить, зупинок пасажирського транспорту протиожеледними матеріалами повинна починатися відразу з початком снігопаду.

8.8. У випадку одержання від метеорологічної служби міста завчасного попередження про загрозу виникнення масової ожеледі, обробка проїзної частини підйомів, спусків доріг, мостових споруджень здійснюється до початку випадання опадів.

8.9. Забороняється:

 - переміщати на проїзну частину магістралей, вулиць сніг, зібраний з пішохідних доріжок внутрікватральних проїздів, дворових територій, територій підприємств, організацій, будівельних майданчиків, тимчасових об’єктів обслуговування населення;

 - застосовувати технічну сіль в якості протиожеледного реагенту на тротуарах, посадкових майданчиках зупинок міського пасажирського транспорту, у парках, скверах, дворах і в інших пішохідних і зелених зонах;

 - перекидати і збирати забруднений і засолений сніг, а також відкол льоду на газони, квітники й інші зелені наадження.

8.10. До першочергових операцій зимового прибирання вулиць і магістралей відносяться:

 - згрібання і підмітання снігу;

 - обробка проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами;

 - формування сніжного валу для наступного вивозу.

До операцій другої черги відносяться:

-видалення снігу (вивіз);

- сколювання льоду і видалення сніжно – крижаних утворень.

8.11. Механізоване очищення проїзної частини повинно починатися при висоті пухкого снігу на дорожній полотнині 2,5 – 3 см, що відповідає 5 см свіжого не ущільненого снігу.

8.12. У першу чергу очищаються й обробляються найбільш небезпечні і основні ділянки для руху транспорту – круті спуски і підйоми, мости, перехрестя вулиць, зупинки громадського транспорту і т.д. Перелік ділянок і вулиць, що потребують першочергової обробки протиожеледними матеріалами встановлюється Управлінням   житлово – комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради.

8.13. Вивіз снігу здійснюється в першу чергу від зупинок міського і пасажирського транспорту, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, місць масового відвідування. Остаточне вивезення снігу здійснюється по закінченні першочергового вивозу. Перелік об’єктів першочергового вивозу узгоджується Управлінням  житлово – комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради.

8.14.Тротуари, дворові території і проїзди повинні бути очищені від снігу і ожеледі до асфальту. При виникненні ожеледі здійснюється обробка піском або гран шлаком фракції до 5 мм.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ, ВЕЛИКОГАБАРИТНИМ СМІТЯМ, БУДІВЕЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ ТОЩО

9.1. Функції з проведення робіт по утилізації ТПВ на території міста здійснюється комунальним підприємством, на яке покладено обов’язок утримання міського полігону ТПВ.

9.2. ТПВ збираються в контейнери, які встановлюються на спеціально обладнаних майданчиках згідно з санітарними нормами і правилами.

9.3. Майданчики для встановлення контейнерів для збору ТПВ повинні бути з твердим покриттям, з ухилом у бік проїзної частини, мати з трьох сторін огородження висотою 1,2 – 1,5 м, щоб не допускати рознесення сміття на прилеглу територію та мати зручний під’їзд для спец автотранспорту .

9.4. Контейнери і майданчики під ними повинні не рідше одного разу на 10 днів, крім зимового періоду, промиватися й оброблятися дезінфікуючими засобами.

9.5. Майданчики для контейнерів при наявності містобудівної можливості повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих установ, спортивних майданчиків, місць відпочинку населення на відстані не менше як 20 метрів і не більше як 100 метрів від житлових будинків. Розміри майданчиків повинні бути розраховані на встановлення необхідної кількості контейнерів, виходячи з норм накопичення ТПВ.

9.6. Забороняється встановлювати контейнери на газонах і в прохідних арках будинків. Сміттєзбірники, що знаходяться на проїзній частині, повинні бути обладнані  світловідображуючими елементами з метою забезпечення  безпеки дорожнього руху.

9.7. Схема розміщення контейнерних майданчиків узагальнюється Управлінням   житлово – комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради , погоджується органами санепіднагляду, архітектури та затверджується міським головою.

9.8. Контейнери повинні бути в справному стані, пофарбовані і мати маркування з указівкою реквізитів власника.

9.9. Відповідальність та утримання контейнерів на контейнерних майданчиках  покладається на балансоутримувачів.

9.10. Юридичні або фізичні особи мають право на розміщення окремого контейнерного майданчика для збору власних ТПВ на земельній ділянці, відведеній даному суб’єкту згідно з діючим законодавством і відповідно до санітарних норм  та включення його до схеми розміщення згідно з п.9.7. даних Правил.

9.11. Юридичні та фізичні особи, які є власниками вбудованих чи прибудованих  приміщень або здійснюють господарчу діяльність у вбудованих або прибудованих приміщеннях житлових будинків і не мають власних контейнерних майданчиків, укладають договори на збирання та вивезення ТПВ з організацією, яка здійснює експлуатацію даного житлового будинку або з балансоутримувачем контейнерів.

9.12. Юридичні особи, які не мають власних контейнерних майданчиків і здійснюють господарчу та іншу діяльність у нежитлових приміщеннях (окремих будівлях), повинні укладати договори на вивіз ТПВ з балансоутримувачем , який здійснює вивіз ТПВ в місті.

9.13. При отриманні дозволу на право виносної торгівлі суб’єкти підприємницької діяльності укладають договори з балансоутримувачами контейнерів.

9.14. Відходи, які виникають в результаті проведення будівельних робіт на відведених  в установленому порядку земельних ділянках, збираються в  межах даної земельної ділянки та вивозяться власними силами в установленому порядку на міський полігон або укладають договір з балансоутримувачем (КП «СОМ»).

9.15. У випадках проведення будівельно – ремонтних робіт без благоустрою земельної ділянки, складування та вивіз ТПВ здійснюється  власниками земельних ділянок (згідно з п. 2.6 даних Правил).

9.16. Вивіз великогабаритного сміття та гілок здійснюється приватними або юридичними особами за власні кошти своїм транспортом або транспортом  спеціалізованих підприємств на міський полігон.

9.17. Розміщення відходів фізичними та юридичними особами в місцях, не зазначених в даних Правилах, забороняється.

9.18. Вивіз рідких нечистот від житлових об’єктів , домовласників, підприємств соціально – культурного призначення, інших підприємств здійснюється спеціальними підприємствами за їх заявкою.

9.19. Відмова від виконання даних вимог суб’єктами, які є джерелами утворення твердих побутових відходів, розглядається як факт забруднення навколишнього середовища.   

10.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ, БУДІВЕЛЬНИХ,ДОРОЖНІХ РОБІТ І РОБІТ З БЛАГОУСТРОЮ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА

10.1.Будівельні роботи з нового будівництва, перебудови або капітального ремонту підземних інженерних мереж, доріг, тротуарів, зливової каналізації, а також роботи по благоустрою й встановленню тимчасових об’єктів обслуговування населення, рекламних і інших стендів можуть здійснюватися тільки після узгодження з відповідними службами та Управлінням житлово – комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради.

10.2. Для одержання дозволу (ордера) на право проведення робіт, незалежно від місця перебування підземних комунікацій на всій території міста, будівельна організація зобов’язана погодити дозвіл установленого зразка в Управлінні житлово – комунального господарства та капітального будівництва міської ради . У разі проведення земельних робіт на зеленій зоні, необхідно мати дозвіл на знесення зелених насаджень.

10.3. Дозвіл (ордер) установленого зразка оформляється при проведенні на території міста робіт, пов’язаних з розкопуванням або тимчасовим руйнуванням існуючого благоустрою при виконанні:

 - розкопування ґрунту під будь – які види робіт та його планування;

 - встановлення паль, шпунтів, буріння свердловини;

 - встановлення тимчасових або постійних огорож, парканів;

 -  встановлення малих архітектурних огорож  та тимчасових споруд;

 - розкриття дорожніх покрить та тротуарів;

 - установка рекламоносіїв;

 - інше.

10.4. При проведенні робіт за аварійних обставин, до отримання письмового дозволу на виконання земельних робіт;

 - проінформувати Управлінням   житлово – комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради та службу 051 про необхідність проведення робіт;

 - викликати на місце аварії організації та служби міста, що мають підземні інженерні мережі для визначення місця їх проходження ( організації, підприємства, що мають інженерні мережі в місці аварії, при отриманні телефонограми повинні негайно вислати на місце аварії свого представника для визначення місця розташування своїх мереж і простежити дотримання встановленого порядку виконання робіт, що забезпечують збереження мереж);

 - до виконання робіт огородити місце робіт;встановити тимчасові дорожні знаки, що інформують про стан проїжджої частини, узгодивши зі службою автомобільних доріг;в темний час доби – місце освітити ліхтарями з червоним світом по кутах огородження;

 - по закінченні робіт негайно прибрати огорожу, виконати благоустрій території та протягом доби відновити покриття , про що сповістити Управління житлово – комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради.

10.5. За порушення термінів проведення земельних робіт, зазначених у виданому дозволі, настає адміністративна відповідальність згідно з Кодексом України « Про адміністративні правопорушення».

10.6. Контроль за відновленням об’єктів благоустрою покладається на Управління житлово–комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради.

10.7. Роботи, проведені без дозволу і виявлені повинні бути негайно припинені.

10.8. Одночасно складається протокол про притягнення для адміністративної відповідальності винних осіб, крім випадків ліквідації аварійних ситуацій.

10.9. Складати протоколи про адміністративні правопорушення  мають представники служб, що визначені виконавчим комітетом міської Вознесенської ради.

10.10.При видачі дозволів передбачити відновлювальні роботи на проїжджих частинах, на тротуарах з повним перекриттям асфальто – бетоном по існуючій ширині та на всю довжину розкриття.

10.11. Відповідальність за відновлення дорожнього покриття, тротуарів, газонів несе організація, яка виконувала ці роботи. Організація протягом трьох років відповідає за стан покриття, яке руйнується внаслідок низької якості робіт та просадок.


10.12. Ініціатором ремонту існуючих доріг з обов’язковим  ремонтом люкового і зливового господарства виступає Управління  житлово – комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради.

 11.  КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ

11.1. Перевірка виконання вимог, передбачених даними Правилами, складання протоколів про здійснення правопорушень, накладення і стягнення штрафів, розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачених чинним законодавством, здійснюються органами ( посадовими особами), уповноваженими чинним законодавством.

11.2. Штрафні санкції за адміністративні правопорушення стягуються в розмірі , передбаченому Кодексом України «Про адміністративні правопорушення».

11.3. Оскарження й опротестування постанови в справі про адміністративні правопорушення здійснюється у встановленому  Законом України порядку.

11.4.Перевірка санітарного стану прилеглих та закріплених за підприємствами, організаціями, установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально – культурного, спортивного та іншого призначення, власниками або користувачами присадибних ділянок територій проводиться відділом благоустрою Управління  житлово – комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради  та комунальною установою «Правопорядок».

11.5.У випадку виявлення порушень представники відділу благоустрою Управління   житлово – комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради  та комунальної установи «Правопорядок» складають на правопорушника протокол про адміністративне правопорушення та направляють його на розгляд до адміністративної комісії при виконавчому комітеті Вознесенської міської ради.

11.6. Протокол підписується уповноваженою особою та  посадовою особою підприємства, організації, власником, орендарем.

11.7. У випадку відмови від підписання протоколу в ньому робиться відповідна відмітка в присутності свідків (не менше двох). 

 12.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

12.1 При виявленні порушень, винні особи у встановленому діючим законодавством порядку притягаються до відповідальності, передбаченої Кодексом України «Про адміністративні правопорушення», Законом України «Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення в сфері містобудування» . Якщо у діях виявлені ознаки злочину, питання вирішується відповідно з вимогами Кримінального кодексу України. Розмір цивільно – правової  відповідальності за збитки, нанесені об’єктам благоустрою, встановлюються відповідно до норм, встановлених Цивільним  кодексом України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно – правовими актами, що регулюють взаємовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

12.2 Відповідно до ст..42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» порушенням цих Правил вважається:

12.2.1. Вчинення дій, що завдають шкоди об’єктам благоустрою міста, санітарному стану, навколишньому природному середовищу та громадському порядку:

 - засмічення, забруднення приміщень та місць загального користування сміттям, недопалками, недогризками, лушпинням, папером тощо;

 - пошкодження об’єктів благоустрою.

12.2.2 Виконання без письмового дозволу відповідних служб:

 - розриття ґрунту для всіх видів робіт;

 - дорожніх робіт;

 - розміщення тимчасових і постійних огорож та парканів, крім огородження  квітників і дерев у межах при будинкових територій;

- розташування будівельних лісів при ремонті фасадів будівель ;

 - розміщення рекламних конструкцій.

12.2.3. Порушення встановлених стандартів, норм і правил під час будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів чи споруд, засмічення території за межами огорож цих об’єктів і споруд ґрунтом і сміттям тощо, утворених при виконані цих робіт:

 - виконання будівельних, ремонтно – будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі;

 - відсутність освітлення розкопаного місця;

 - відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікації, згідно з проектом виконання робіт;

 - неякісне відновлення благоустрою об’єкта  після виконання будівельних , ремонтно – будівельних  робіт;

12.2.4. Самовільне виконання будівельних , ремонтно – будівельних робіт.

12.2.5. Виконання робіт з благоустрою міста без затверджених проектів на виконання земельних робіт та відповідного дозволу, виданого відповідними службами, яким надано право надавати такі дозволи.

12.2.6. Несвоєчасне вивезення будівельного сміття з будівельних майданчиків.

12.2.7.Завнтаження контейнерів для побутового сміття будівельним сміттям, металобрухтом.

12.2.8.Поушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

 - відсутність у суб’єктів благоустрою договору на вивіз ТПВ зі спеціалізованими організаціями;

 - відсутність контейнера для сміття у місцях, в яких цими Правилами передбачено його наявність;

 - відсутність твердого покриття на контейнерних майданчиках для сміття.

12.2.9 Створення смітників, самовільне скидання побутового сміття, відходів виробництва у не відведених для цього місцях. Складування на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях тари, конструкцій, виробів, виробів, ґрунту, будівельних матеріалів тощо без відповідного дозволу.

12.2.10. Несвоєчасне вивезення побутового сміття із контейнерних майданчиків.

12.2.11. Спалювання на території міста листя, гілок, відходів виробництва, а також спалювання сміття в контейнерах, урнах та на контейнерних майданчиках, у дворах.

12.2.12. Транспортування сміття, паперу, сипучих матеріалів тощо відкритим способом або таким, що призводять до їх розташування чи розкидання.

12.2.13.Забруднення доріг й інших міських територій внаслідок виносу  бруду за колесами автомобілів.

12.2.14. Незадовільне утримання (незадовільний санітарно – технічний стан, несвоєчасне прибирання та очищення) громадських туалетів.

12.2.15. Знищення та видалення зелених насаджень без спеціального на те дозволу.

12.2.16. Забруднення зеленої зони будь – якими матеріалами, влаштування звалищ сміття, вибірка піску, глини, випасання худоби на зелених зонах, розпалювання вогнища, засадження городів у не відведених для цього місцях, забивання в дерева цвяхів, кріплення до них електрощитів, ламання дерев, кущів, зривання та ламання квітів; установлення на зелених зонах торгових точок без дозволу виконкому Вознесенської міської ради.

12.2.17. Забруднення водоймищ, фонтанів.

12.2.18.Наїзд на будь – якому автотранспорті на тротуари (крім випадків передбачених Правилами дорожнього руху), пішохідні доріжки , зелені зони, декоративні огорожі та паркування на них.

12.2.19. Миття, заправка, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині вулиць

12.2.20. Паркування автотранспортного засобу у межах парків, скверів, самовільне паркування в межах зони паркування.

12.2.21.Самовільне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійної і тимчасової огорожі, риштування, палаток, спеціальних конструкції зовнішньої реклами (несвоєчасна їхня реєстрація), місць торгівлі з лотків,автомобілів, причепів, столиків, візків тощо у невідведених  для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.

12.2.22.Розміщення дорожніх знаків без погодження із Державтоінспекцією, власником доріг.

12.2.23. Розміщення об’яв , афіш, листівок, плакатів тощо у не відведених для цього місцях. Відповідальність за порушення цієї заборони несе організація, власник чи особа, яка здійснює розповсюдження об’яв, афіш, листівок, плакатів тощо.

12.2.24. Утримання собак і котів з порушенням існуючих норм та правил утримання собак і котів у містах і населених пунктах . Утримання на балконах і лоджіях тварин, птахів, бджіл.

12.2.25. Викидати сміття з вікон ( у т.ч. автотранспортних засобів), балконів, витрушування на сходинковій площі чи з балконів килимів та килимових доріжок.

12.2.26.Самовільний ремонт або підключення до інженерних мереж будь – якого призначення (підземних і наземних).

12.2.27. Розміщення зливових ям на територіях, прилеглих до приватних домоволодінь.

12.2.28. Незадовільне утримання при будинкових територій, територій підприємств і організацій, несвоєчасне прибирання прилеглої та закріпленої території в установленому законом порядку території.

12.2.29.Несвоєчасне прибирання снігу і льоду із тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, місць паркування автомобілів, покрівель, при будинкових територій, територій підприємств і організацій, у тому числі прилеглих до них територій; несвоєчасне посипання їх снігом, скидання снігу на проїжджу частину вулиць.

12.2.30. Посипання тротуарів хімічними речовинами.

12.2.31. Відсутність урн для сміття на об’єктах, де їх обов’язкова наявність передбачена цими Правилами.

12.2.32. Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів та теплових камер.

12.2.33.Витоки води, фекалій на впорядковані території.

12.2. 34.Незадовільне забезпечення технічної справності:

 - доріг, вулиць, площ, тротуарів, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, пішохідних доріжок;

 - колодязів водопровідних, каналізаційних, зв’язку і їм подібних, дощоприймачів.

12.2.35. Незадовільне утримання ( незадовільний зовнішній вигляд та технічна справність, невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам, вимогам):

 - постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліхтарів вуличного освітлення, будинкових ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для сміття;

 - кіосків, літніх торговельних майданчиків, стаціонарних палаток, трансформаторних будок, телефонних і електричних шаф, навісів та павільйонів зупинок транспорту;

 - спеціальних конструкцій зовнішньої реклами , вивісок і вітрин, пам’ятників.

12.2.36. Відсутність та незадовільне утримання покажчиків будинків, споруд та інших об’єктів, розташованих на міській території.

12.2.37. Незадовільний технічний стан фасадів, балконів та інших елементів

12.2.38. Перевищення максимальних рівнів шуму, встановлених СанПІН № 3077 – 84 при використанні працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму.

12.2.39. Використання гучномовної апаратури на відкритих та закритих концертних та танцювальних майданчиках, у закладах громадського харчування ( ресторанах, барах, кафе тощо), гральних будинках, закладах культури без вжиття заходів щодо забезпечення нормативних рівнів шумів, встановлених СанПІН№3077 – 84 після 22.00.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту регуляторного акта «Про затвердження Правила благоустрою території Територіальної громади міста Вознесенська» Завантажити 
 Переглянути 


фильмы бесплатно