альтернативный текст

Вознесенськ

інтернет-портал територіальної громади

Містобудівна документація міста Вознесенська

Генеральний план

Існуючий генеральний план м. Вознесенська розроблений в 1991 р. на розрахунковий період 25-30 років. Закінчення терміну дії попереднього генплану та корінні зміни в політичній, економічній, законодавчій і нормативній базі країни обумовили необхідність розробки нового генерального плану м. Вознесенська.

Генеральний план м. Вознесенська Миколаївської області виконаний, згідно договору № 809-01 від 4.07.2008 р., укладеного між Вознесенською міською радою та НДІ проектування міст «ДІПРОМІСТО».

Генеральний план міста є основним планувальним документом, який визначає напрямки і межі територіального розвитку населеного пункту, функціональне зонування території, містить принципові рішення щодо розміщення об’єктів загальноміського значення, організації вулично-дорожньої мережі і дорожнього руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони природи та історико-культурної спадщини.

За обсягом та змістом генеральний план відповідає діючому законодавству України у галузі містобудування та вимогам Державних будівельних норм ДБН Б.1-3-97 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів» та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

В основу проекту покладені матеріали, надані Вознесенським районним відділом статистики, відділами Вознесенської міської ради, а також обстеження в натурі.

Графічні матеріали проекту розроблені на базі електронної цифрової карти міста, виконаної Східним державним підприємством геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики у 2008 р.

Для розробки генерального плану використовувалась інформація станом на 1 січня 2008 року.

У генеральному плані визначена стратегія розвитку міста на розрахунковий період (до 2031 р.).

Генеральний план міста складається із наступних розділів:

- Вступ;

- Сучасний стан;

- Прогноз розвитку господарського коммплексу;

- Соціально-демографічний потенціал населення;

- Обсяги і розміщення житлового будівництва;

- Розрахунок і розміщення установ та підприємств обслуговування;

- Архітектурно-планувальна організація території;

- Ландшафтно-рекреаційна зона;

- Інженерно-транспортна інфраструктура;

- Протипожежні заходи;

- Основні техніко-економічні показники.

Повний текст генерального плану Завантажити 

Графічна частина генерального плану (основне креслення) Завантажити 
 Переглянути 

 План зонування території міста

На замовлення Відділу містобудування та архітектури Вознесенської міської ради, в рамках реалізації Програми соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2015 рік, затвердженої рішенням Вознесенської міської ради від 16 січня 2015 року №3, малим приватним підприємством «Майстерня С» розроблена містобудівна документація «План зонування території (зонінг) м. Вознесенськ Миколаївської області», на підставі договору від 20 липня 2015 року №1-288/07-15.  

Відповідно до статі 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», План зонування території (далі зонінг) – містобудівна документація, яка визначає умови та обмеження використання території населених пунктів.

Зонінг розроблений з метою:

- визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

- створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

- забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Зонінг встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населених пунктів, їх ландшафтної організації.

Введення зонінгу забезпечує:

- відкриту інформацію про умови використання земельних ділянок на території населених пунктів;

- спрощену процедуру надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

- підвищення ефективності використання земельних ділянок, в тому числі шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування території;

- створення підстав та умов для контролю на відповідність затвердженій містобудівній та проектній документації, будівельних намірів забудовника, вже закінчених об’єктів містобудування та умов використання цих об’єктів.

Зонінг складається з:

- графічних матеріалів – плану зонування території міста та схеми планувальних обмежень

- текстових матеріалів – пояснювальної записки, яка має сім розділів Завантажити 

План зонування території міста (зонінг) м.Вознесенськ Миколаївської області Завантажити 

Відповідальною посадовою особою місцевого самоврядування є начальник Відділу містобудування та архітектури апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради – головний архітектор Чорна Лейла Тахир Кизи.

фильмы бесплатно