альтернативный текст

Вознесенськ

інтернет-портал територіальної громади

ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення вакантної посади директора Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Вознесенської міської ради Миколаївської області

ОГОЛОШЕННЯ
про конкурс на заміщення вакантної посади директора Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Вознесенської міської ради Миколаївської області

Управління освіти Вознесенської міської ради Миколаївської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Вознесенської міської ради Миколаївської області, яка знаходиться за адресою: Миколаївська область, місто Вознесенськ, вул. Шевченка, будинок 14

Посадовий оклад директора закладу загальної середньої освіти встановлюється відпо-відно до наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 (14-18 тарифний розряд).
Надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до:
постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці пра-цівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, кому-нальній власності та об'єднань державних підприємств»;
наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвер-дження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Претенденти на заміщення зазначеної посади повинні відповідати наступним кваліфі-каційним вимогам:
громадянство України;
вища освіта ступеня не нижче магістра;
стаж педагогічної роботи не менше трьох років;
організаторські здібності, фізичний і психічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;
вільне володіння державною мовою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає такі документи:
заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відпові-дно до Закону України «Про захист персональних даних»;
копію паспорта громадянина України;
автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної ді-яльності не менше трьох років на момент їх подання;
довідку про відсутність судимості;
документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.
Документи для участі у конкурсі подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) з 01 липня 2021 року по 30 липня 2021 року за адресою: 56500, Микола-ївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 8, Управління освіти Вознесенської МР з 08.00 до 17.00.
Дата та місце початку конкурсного відбору: 06 серпня 2021 року о 14:00 в Управлінні освіти Вознесенської міської ради.
Конкурсний відбір переможця конкурсу на посаду керівника закладу загальної серед-ньої освіти, що перебуває у комунальній власності Територіальної громади міста Вознесенська здійснюється за результатами:
перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на пері-од до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р (письмовий іспит);
перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом тестування та пи-сьмового вирішення ситуаційного завдання;
публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурс-ної комісії щодо проведеної презентації (співбесіда).
Загальний час для проведення письмового іспиту повинен становити не більше, як 1 година 20 хвилин.
Уповноважена особа з надання інформації про конкурс та прийняття документів для участі у конкурсі Крючкова Світлана Олександрівна.
Довідки за телефоном (05134) 3-20-79. Електронна адреса: uovmr@ukr.net.

скачать dle 12.0
Дата публікації: 25.06.2021 0 731
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно