альтернативный текст

Вознесенськ

інтернет-портал територіальної громади

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора Вознесенського навча-льно-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І ст. № 9 - дошкільний на-вчальний заклад № 16»

Вознесенська міська рада Миколаївської області оголошує конкурс на заміщення ва-кантної посади директора Вознесенського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І ст. № 9 - дошкільний навчальний заклад № 16» Вознесенської міської ради Миколаївської області, яка знаходиться за адресою: Миколаївська область, місто Вознесенськ, вул. Поповича, будинок 2.

Посадовий оклад директора закладу загальної середньої освіти встановлюється відповідно до наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 (14-18 тарифний розряд).
Надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до:
- постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об'єднань державних підприємств»;
- наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Претенденти на заміщення зазначеної посади повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:
 • громадянство України;
 • вища освіта ступеня не нижче магістра;
 • стаж педагогічної роботи не менше трьох років;
 • організаторські здібності, фізичний і психічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;
  вільне володіння державною мовою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відпові-дно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • копію паспорта громадянина України;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної ді-яльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.
Документи для участі у конкурсі подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) з 25 січня 2021 року по 15 лютого 2021 року за адресою: 56500, Мико-лаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 8, Управління освіти Вознесенської МР з 08.00 до 17.00.
Дата та місце початку конкурсного відбору: 19 лютого 2021 року о 15:00 у великій за-лі Виконавчого комітету Вознесенської міської ради, за адресою: площа Центральна, 1.
Конкурсний відбір переможця конкурсу на посаду керівника закладу загальної серед-ньої освіти, що перебуває у комунальній власності Територіальної громади міста Вознесен-ська здійснюється за результатами:
- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокре-ма Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на пері-од до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р (письмовий іспит);
- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом тестування та пи-сьмового вирішення ситуаційного завдання;
- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурс-ної комісії щодо проведеної презентації (співбесіда).
Загальний час для проведення письмового іспиту повинен становити не більше, як 1 година 20 хвилин.
Уповноважена особа з надання інформації про конкурс та прийняття документів для участі у конкурсі Крючкова Світлана Олександрівна.

Довідки за телефоном (05134) 3-20-79. Електронна адреса: uovmr@ukr.net.
скачать dle 12.0
Дата публікації: 25.01.2021 0 420
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно