альтернативный текст

Вознесенськ

інтернет-портал територіальної громади

ОГОЛОШЕННЯ! Конкурс на заміщення вакантної посади директора Центру професійного розвитку педагогічних працівників

Вознесенська міська рада Миколаївської області оголошує конкурс на заміщення вакан-тної посади директора Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вознесенської міської ради, який знаходиться за адресою: Миколаївська область, місто Вознесенськ, вул. Кібрика, будинок 8.

Посадовий оклад директора Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вознесенської міської ради встановлюється відповідно до наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 (15 тарифний розряд).
Надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до:
постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці праців-ників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників уста-нов, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об'єднань державних підприємств»;
наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвер-дження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Претенденти на заміщення зазначеної посади повинні відповідати наступним кваліфіка-ційним вимогам:
громадянство України;
вища освіта ступеня не нижче магістра;
стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років;
організаторські здібності, фізичний і психічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;
вільне володіння державною мовою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає такі документи:
заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
копію паспорта громадянина України;
автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної дія-льності не менше трьох років на момент їх подання;
довідку про відсутність судимості;
документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи для участі у конкурсі подаються особисто (або уповноваженою згідно з до-віреністю особою) з 26 жовтня 2020 року по 16 листопада 2020 року за адресою: 56500, Мико-лаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 8, Управління освіти Вознесенської МР з 08.00 до 17.00.
Дата та місце початку конкурсного відбору: 19 листопада 2020 року о 13:00 у великій залі Виконавчого комітету Вознесенської міської ради, за адресою: площа Центральна,1.
Конкурсний відбір переможця конкурсу на посаду директора Центру професійного роз-витку педагогічних працівників Вознесенської міської ради здійснюється за результатами:
перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-пра-вових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р (письмовий іспит);
перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом тестування та пись-мового вирішення ситуаційного завдання;
публічної та відкритої презентації державною мовою стратегії розвитку центру про-фесійного розвитку педагогічних працівників, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації (співбесіда)
Загальний час для проведення письмового іспиту повинен становити не більше, як 1 го-дина 20 хвилин.
Уповноважена особа з надання інформації про конкурс та прийняття документів для участі у конкурсі Крючкова Світлана Олександрівна.
Довідки за телефоном (05134) 3-20-79. Електронна адреса: uovmr@ukr.net.
скачать dle 12.0
Дата публікації: 26.10.2020 0 621
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно