альтернативный текст

Вознесенськ

інтернет-портал територіальної громади

Правила отримання субсидії

Нормативний акт який регулює процес призначення субсидії – Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 807).

Хто має право на отримання житлової субсидії
За законодавством України право на отримання державної субсидії мають сім’ї, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують розмір обов’язкового відсотка платежу. Сума платежу для кожного домогосподарства визначається індивідуально і залежить від сукупного доходу сім’ї.
Житлово-комунальна субсидія оформляється на одного з зареєстрованих членів домогосподарства.
Право на отримання субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива надається тим громадянам, чиє житло не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для обігріву.
При цьому, якщо житлові приміщення опалюються одночасно декількома способами (теплова енергія, природний газ або електроенергія), субсидія призначається і виплачується тільки на один вид палива.
При первинному зверненні субсидія призначається в безготівковій формі.

Хто не має права на житлову субсидію
1) загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);
2) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа).
При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу.
Наявність (відсутність) у власності зазначених осіб транспортних засобів зазначається у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;
3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі - особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді:
за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або
нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або
ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).
4) боржники з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума заборгованості яких перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень);
5) хтось із членів домогосподарства, або членів сімʼї осіб із складу домогосподарства перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду за який враховуються доходи, та відсутні підтверджуючі документи про легалізований стаж в іншій країні, або підтвердження факту догляду за дитиною до 3-х років, крім днів службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.
За наявності вищезазначених умов, житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії з урахуванням конкретних обставин, що склалися, за винятком житлових приміщень (будинків), на які оформлено два і більше окремі особові рахунки, за умови, що загальна площа частини житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку, а також житлових приміщень, якими забезпечено за рахунок державного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках, за винятком осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти). У разі, якщо особи працездатного віку:
- члени домогосподарства надають соціальні послуги, перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, до них застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого зразка, є алко- або наркозалежними, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебуває на диспансерному обліку;
- в періоді, за який враховуються доходи, мали суму середньомісячної нарахованої заробітної плати менше від розміру мінімальної заробітної плати не більш як на 10 відсотків і при цьому єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачено у розмірі, не меншому, ніж мінімальний, за всі місяці протягом зазначеного періоду;
- на момент призначення житлової субсидії сплачують (за них сплачено) єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії або сплачують (за них сплачено) єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому, ніж мінімальний, протягом двох місяців підряд перед місяцем, в якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина. При цьому особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію за рішенням комісії може бути призначено лише у разі, коли строк дії строкового трудового договору є більшим, ніж строк, на який призначається житлова субсидія.

Для забезпечення об’єктивного, неупередженого і всебічного розгляду комісією справи по суті структурний підрозділ з питань соціального захисту населення може запропонувати заявнику подати додаткові документи, які не передбачені Положенням, але необхідні для прийняття позитивного рішення.
Заявник має право самостійно подати додаткові документи навіть у разі, коли структурний підрозділ з питань соціального захисту населення не пропонував подати такі документи для розгляду комісією.

Як розрахувати відсоток обов’язкової плати?
• Визначити середньомісячний сукупний дохід сім’ї за період з урахуванням якого призначається житлова субсидія;
• визначити дохід на одну особу шляхом поділу середньомісячного сукупного доходу на кількість членів домогосподарства;
• отриманий результат поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з 01.01.2021 – 2189,00 грн.), тобто визначити співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;
• отриманий результат поділити на 2, а потім помножити на 15%, і таким чином визначити відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

Як призначається субсидія за наявності заборгованості?
У разі наявності заборгованості субсидія призначається за умови документального підтвердження її сплати або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку, протягом двох місяців з початку такого сезону, в іншому випадку - з місяця, що настає за тим, в якому до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення надійшло документальне підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).

Як отримати житлову субсидію?
Процедура оформлення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника (орендарі — за місцем проживання).
Для призначення житлової субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає за зареєстрованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи - за фактичним місцем проживання документи:
- заява на субсидію (для її заповнення необхідно мати паспортні дані всіх зареєстрованих, та членів їх сімʼї , ідентифікаційні номери, інформацію про зареєстрованих осіб)
- при наймі житла — договір оренди
- декларація про доходи
Документи можуть бути подані особисто або надіслані поштою, або через портал Мінсоцполітики.

На який термін призначається житлова субсидія?
Субсидія надається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців.
Періоди року, які використовуються для розрахунку субсидії:
-на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня
- на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня
Для домогосподарств, які використовують природний газ / електроенергію для індивідуального опалення, розмір субсидії на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Згідно законодавства право на отримання субсидії визначається у травні місяці. Ті кому субсидія була призначена з травня, автоматично попадають у категорію тих кому буде перепризначена субсидія на опалювальний період, але є виключення. В даному випадку до категорії осіб, які повинні звернутися до управління з заявою, декларацією належать:
1. Особи у яких середньомісячний дохід менший від розміру мінімальної заробітної плати;
2. Особи в складі домогосподарства яких є члени, які зареєстровані, але не проживають(не проживаюча особа повинна бути працюючою та сплачувати ЄСВ – після закінчення карантину);
3. Особи або члени домогосподарства в яких змінився статус, паспортні дані(одружилися, перепрописалися в інше житло), ідентифікаційний код, дитині в минулому періоді виконалось 14 років;
4. Особою або членом домогосподарства придбано транспортний засіб;
5. Особи, які в неопалювальному періоді отримували пільгу повинні написати заяву про її припинення на неопалювальний сезон у зв’язку із переходом на субсидію, при бажанні.
При розрахунку права на субсидію з початку опалювального сезону до уваги беруться доходи за 1-2 квартали поточного року. Для непрацюючих пенсіонерів при розрахунку субсидії враховується дохід тільки за один місяць, який передував зверненню помножений на 6.
При відсутності змін в родині, або видах одержуваних послуг перерахунок субсидій здійснюється автоматично і не вимагає додаткового звернення до органів соцзахисту.

Про які зміни в сім’ї необхідно повідомити?
Відповідно до Порядку, одержувач субсидії зобов’язаний повідомити орган соціального захисту населення про будь-які зміни в родині, будь то зміни в складі мешканців, соціального статусу, джерела доходів, модифікації(зміни) переліку одержуваних ЖКГ послуг або умов їх надання, зміни постачальника природ, а також про придбання товару або оплати послуг на суму понад 50 000 гривень. Інформування органу соцзахисту про зміни, що сталися відбувається у встановлений термін – 30 днів, шляхом подання відповідних документів.

Управління соціального захисту населення
Вознесенської міської ради
скачать dle 12.0
Дата публікації: 02.03.2021 0 314
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно