Вознесенськ

Офіційний інтернет-портал міста

Регламент

Вознесенська міська рада сьомого скликання (далі – Рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення та здійснює в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими Законами України, нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

Регламент Вознесенської міської ради встановлює:

  • порядок скликання сесій Ради;
  • підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради та вирішення інших процедурних питань;
  • порядок проведення сесій Ради;
  • порядок створення виконавчих та інших органів Ради;
  • порядок утворення виконавчого комітету та його персонального складу;
  • обрання та затвердження посадових осіб Ради;
  • порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів Ради, її посадових осіб;
  • порядок участі депутатів, депутатських фракцій і груп у роботі Ради та інші процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією України і законами України.

Вознесенська міська Рада сьомого скликання складається з 34 депутатів, які обрані населенням міста Вознесенська 25 жовтня 2015 року відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

Рада вважається правомочною за умови обрання не менше двох третин депутатів Ради від загального складу Ради і визнання повноважень цих депутатів міською територіальною виборчою комісією на першій сесії Вознесенської міської ради.

Депутат Ради набуває свої повноваження у результаті обрання його до Ради відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

Повноваження депутата Ради починаються з моменту оголошення Вознесенською міською територіальною виборчою комісією на першій сесії Ради відповідного скликання рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків.

Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних та тимчасових контрольних комісій Ради.

Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій Ради є відкритими і гласними, крім випадків, встановлених законами України та цим Регламентом.

Регламент Вознесенської міської ради 7-го скликання (рішення ВМР від 24.03.17) Завантажити 
 Переглянути 

 

фильмы бесплатно
Перейти на старий сайт