Вознесенськ

Офіційний інтернет-портал міста

Архівний відділ ВМР

(фото)

Отроковська Світлана Леонідівна - начальник Відділу

Телефон: (05134) 4-46-44

Основні завдання Архівного відділу:

- Централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових, або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;

- Зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, і управління архівною справою та діловодством на відповідній території;

- Створення архівних підрозділів для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися під час їх діяльності, використання відомостей, що містяться в цих документах, для виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян;

- Внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього на підставі експертизи їх цінності;

- Обмеження доступу до документів Національного архівного фонду;

- Надання документів Національного архівного фонду для користування юридичним та фізичним особам;

- Видавання архівних довідок, копій документів та іншим шляхом задоволення запитів фізичних та юридичних осіб;

- Публікація, експонування та в іншій форми популяризація архівних документів

- Надання за плату послуг з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах;

- Виконання на платній основі робіт, пов’язаних з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб, проводити іншу не заборонену законом діяльність з архівної справи і діловодства;

- Участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ організацій – юридичних осіб в діяльності яких утворюються документи Національного архівного фонду, перевіряння відповідності формування документів у справи затвердженій номенклатурі;

- Подання на державну реєстрацію документів Національного архівного фонду, ведення їх державного обліку та подання відомостей про їх кількість за встановленою формою відповідній державній установі;

- Проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної  комісії проектів описів справ Національного архівного фонду, описів справ тривалого зберігання, описів справ з особового складу працівників організації та актів про вилучення для знищення документів, що не віднесені до національного архівного фонду;     

- Підготовка і передавання документів Національного архівного фонду до відповідної державної установи;

- Участь в заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників Архівного відділу. 

Структура Архівного відділу:

Отроковська Світлана Леонідівна - начальник Відділу

Писанко Маргарита Глібівна – архівіст

Місцезнаходження та графік роботи Відділу:

м. Вознесенськ, вул. Пошукайла, 1а

понеділок - четвер: з 08.00 до 17.00

п'ятниця: з 08.00 до 16.00

обідня перерва: з 12.00 до 12.48

Дні прийому: вівторок, четвер

фильмы бесплатно
Перейти на старий сайт