Вознесенськ

інтернет-портал територіальної громади

Скликається чергова вісімдесят сьома сесія Вознесенської міської ради

Чергова вісімдесят сьома сесія Вознесенської міської ради сьомого скликання відбу-деться 20 березня 2020 року о 09.00 в сесійній залі Виконавчого комітету Вознесенської місь-кої ради.

До порядку денного включені питання:
Про реалізацію спільного проекту «Револьверний фонд: Партнерство для підвищення енергоефективності в багатоквартирних будинках Миколаївської та Одеської областей»;
Про звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Вознесенської міської ради за 2019 рік;
Про затвердження робочої групи з управління Стратегією сталого розвитку Територіа-льної громади міста Вознесенська на 2019-2026 роки;
Про затвердження проміжного звіту про виконання Програми розвитку малого і серед-нього підприємництва Територіальної громади міста Вознесенська на 2019-2020 роки у 2019 році;
Про затвердження щорічного проміжного звіту про виконання Програми зайнятості на-селення міста Вознесенська на період до 2020 року за 2019 рік;
Про затвердження щорічного проміжного звіту про виконання Програми формування механізму залучення громадськості до здорового способу життя на 2016-2018 роки за 2019 рік;
Про затвердження щорічного проміжного звіту про виконання Комплексної програми соціального захисту «Турбота» на 2016-2020 роки за 2019 рік;
Про затвердження проміжного звіту про виконання Програми будівництва, реконструк-ції та ремонту вулиць, провулків та доріг Територіальної громади міста Вознесенська на 2019-2021 роки за 2019 рік;
Про затвердження щорічного проміжного звіту про виконання міської Програми «Питна вода на 2006-2020 рр.» за 2019 рік;
Про затвердження проміжного звіту про виконання Плану соціально-економічного роз-витку Територіальної громади міста Вознесенська на 2019-2022 роки у 2019 році;
Про затвердження заключного звіту про результати виконання Програми розвитку куль-тури міста Вознесенська на 2017-2019 роки;
Про затвердження заключного звіту про результати виконання Програми сприяння створенню, діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Вознесенська на 2017-2019 роки;
Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господар-ства Територіальної громади міста Вознесенська на 2021-2023 роки;
Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2016-2020 роки;
Про затвердження змін до Програми будівництва, реконструкції та ремонту вулиць, провулків та доріг Територіальної громади міста Вознесенська на 2019-2021 роки;
Про затвердження змін до міської Програми «Питна вода на 2006-2020 рр.»;
Про затвердження змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Вознесенськ на 2018-2020 роки;
Про затвердження змін до Плану соціально-економічного розвитку Територіальної гро-мади міста Вознесенська на 2019-2022 роки;
Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 20 грудня 2019 року № 17 «Про бюджет Вознесенської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (код бю-джету14529000000);
Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які надаються в Центрі надан-ня адміністративних послуг у м. Вознесенську;
Про внесення змін до Положення про Управління комунальної власності Вознесенської міської ради;
Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Санітарна очистка міста»;
Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Регспод»;
Про внесення змін до складу комісії з припинення Комунального підприємства «Аква-Сервіс»;
Про затвердження Правил благоустрою території Територіальної громади міста Возне-сенська;
Про передачу Комунальному підприємству «Водопостачання м. Вознесенськ» функцій замовника робіт;
Про затвердження Порядку відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;
Про перелік об’єктів комунальної власності Територіальної громади міста Вознесенська, що не підлягають приватизації (відчуженню) в 2020 році;
Про надання згоди на передачу з приватної власності у комунальну власність Територіа-льної громади міста Вознесенська проектно-кошторисної документації;
Про надання згоди на передачу з приватної власності у комунальну власність Територіа-льної громади міста Вознесенська індивідуально визначеного майна;
Про списання з балансу Новогригорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воз-несенської міської ради нежитлової будівлі (котельні);
Про передачу житла у власність;
Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Територіальної громади міста Вознесенська земельної ділянки по вул. Київська, 208 б;
Про відмову Лущенко Г.М. у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
Про відмову Лущенко Г.М. у надані дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності;
Про надання дозволу Територіальній громаді міста Вознесенська в особі Вознесенської міської ради на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації зе-мельної ділянки комунальної власності;
Про надання дозволу Гриценко Л.В. на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність;
Про надання дозволу Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Армійсь-кий»на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність;
Про надання дозволу Дроздовій С.Я. на складання проекту землеустрою щодо відведен-ня земельної ділянки для передачі у власність;
Про надання дозволу Фіньку М.М. на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність;
Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність;
Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність;
Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність;
Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність;
Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність;
Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Стефанчишену Р.В. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок;
Про надання дозволу Дудник Р.А., Цоні О.С. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП «Новогригорівське»;
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки Пулінцю П.Д.;
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки Штурлаку В.В.;
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки Пеценюк Н.В.;
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання в оренду земельної ділянки Акціонерному товариству «Миколаївобленерго»;
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Собо-рності-19»;
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (віднов-лення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної діля-нки Чобану Н.Г.;
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (віднов-лення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної діля-нки Шуригіній В.В.;
Про надання в оренду земельної ділянки Савчуку М.М.;
Про надання в оренду земельної ділянки Попенку В.І.;
Про надання в оренду земельної ділянки Приватному підприємству «МЕТА 1»;
Про поновлення договору оренди земельної ділянки Акціонерному товариству комер-ційному банку «ПриватБанк»;
Про припинення договору оренди землі між Територіальною громадою міста Вознесен-ська та Шатайло Т.П.;
Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Будівель-ників, 12/23;
Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Героїв України, 10/1;
Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Київська, 258 в;
Різне.

Попередній розгляд питань відбудеться на засіданнях постійних комісій міської ради:
1) з питань охорони здоров’я, соціальної політики, освіти, культури, молоді та спорту – 16 березня 2020 року о 13.30 у сесійній залі Виконавчого комітету Вознесенської міської ра-ди;
2) з питань соціально-економічного розвитку міста, підприємництва, бюджету та залу-чення інвестицій – 16 березня 2020 року о 15.00 у сесійній залі Виконавчого комітету Возне-сенської міської ради;
3) з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та енергозбере-ження – 17 березня 2020 року о 13.00 у сесійній залі Виконавчого комітету Вознесенської мі-ської ради;
4) з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та зв’язків з громадськістю – 17 березня 2020 року о 16.00 у сесійній залі Виконавчого комітету Вознесенської міської ради;
5) з питань містобудування, землекористування та екології – 18 березня 2020 року о 13.00 у сесійній залі Виконавчого комітету Вознесенської міської ради.
скачать dle 12.0
Дата публікації: 11.03.2020 0 158
Перейти на старий сайт
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно